THL on laajassa tutkimuksessaan seurannut koronatautiin sairastuneita suomalaisia. Tutkimukseen on osallistunut 1164 suomalaista, joilta on mitattu vasta-ainetasoja.

THL:n tutkimuksessa kaikilla vakavan koronavirustaudin sairastaneilla oli neutraloivia vasta-aineita kuusi kuukautta tartunnan jälkeen.

Vasta-aineet osoittavat, kuinka pitkään ihmisellä on suoja koronatautia vastaan. Tutkimuksen mukaan suoja säilyy valtaosalla ainakin kuusi kuukautta.

Vasta-aineita on tähän mennessä löydetty 91 prosentilla tutkituista seurantatutkimuksen näytteestä.

– Suora johtopäätös on, että immuniteetti säilyy ainakin puoli vuotta. Oletettavaa kuitenkin on, että immuniteetti säilyy vielä pidempään, sanoo tutkimuspäällikkö Merit Melin.

Melinin mukaan vakavia sairastumisia aiheuttavien koronavirusten, kuten SARS:n ja MERS:n kohdalla vasta-aineet säilyivät 2–3 vuotta, ja joillakin jopa kymmenen vuotta.

Tästä voidaan päätellä myös koronarokotteiden antaman suojan kestävän pitkään. Aiemmin pelkona on ollut, että immuniteetti säilyisi vain joitakin kuukausia. Tällöin kaikki suomalaiset pitäisi rokottaa useammin kuin kerran vuodessa. Se vaikeuttaisi epidemian hallintaa.

Immuniteetti säilyy sitä pidempään mitä vakavampi tauti on ollut. Melinin mukaan rokottamalla saadaan aikaiseksi vähintään yhtä paljon tai enemmän vasta-aineita kuin koronavirustartunnan saaneilla.

– Oletamme, että rokote antaa vähintään saman tai paremman suojan kuin luonnollisesti koettu vakava sairaus.

Tähän vaikuttaa Melin mukaan se, että luonnossa ihmiset kohtaavat eri määrän viruksia. Tämä vaikuttaa immuunivasteen voimakkuuteen. Rokote taas on kaikille sama. Neutraloivat vasta-aineet kohdistuvat viruksen piikkiproteiiniin, johon myös valtaosa kehitteillä olevista rokotteista perustuu.

Rokotteiden välillä on eroja. Esimerkiksi Pfizerin ja Modernan rokotteen teho on yli 90 prosenttia. Astra Zenecan teho voi olla alhaisempi.

– Jos rokote on esimerkiksi vanhemmilla ihmisillä vähemmän tehokas, ja tuottaa heikomman immuunivasteen, on suoja heillä myös lyhyempi.