Kiireetöntä hammashoitoa tulee taas lisätä epidemiatilanteen niin salliessa, linjaa THL. THL on antanut uudet suositukset suun terveydenhuollon yksiköihin. Ohjeistukset ovat yleispäteviä, ja sairaanhoitopiireissä voi olla niiden lisäksi omia alueellisia ohjeita.

THL kehottaa huolehtimaan erityisesti niistä potilaista, joiden yleinen terveydentila, suunniteltu lääketieteellinen hoito tai aloitettava lääkitys edellyttää suun infektioiden hoitoa, jotka ovat oikomishoidossa tai joilla todettu suurentunut suun sairauksien riski. Lisäksi tulee huomioida yli 70-vuotiaat ja muut covid-19-sairauden riskiryhmät, sekä yleisanestesiassa hoidettavat potilaat, koska heillä on usein kohonnut vakavan hammasperäisen infektion riski.

Sen sijaan kiireetöntä hoitoa pitää lykätä eteenpäin niillä ihmisillä, joilla on todettu tai epäilty koronavirusinfektio, tiedetty altistus virusinfektiolle tai jotka ovat palanneet ulkomailta alle 14 vuorokauden kuluessa. Koronatartunnan saaneelle potilaalle annetaan vain kiireellistä hoitoa, joka ei voi odottaa covid-19-taudin paranemista. Nämä potilaat tulevat hoitoon ennalta sovittuna ajankohtana. Hoito tulee järjestää erillisissä hoitoyksiköissä tai muuten niin, että kontaktit terveisiin potilaisiin voidaan välttää. Potilaille ohjeistetaan käsien desinfektio ja hyvä käsihygienia. Potilas pitää kirurgista suu-nenäsuojainta hoitotoimenpiteitä lukuun ottamatta koko käynnin ajan. Turvavälien säilymisestä on tärkeä huolehtia. Hoidossa noudatetaan tavanomaisia, kosketus-, pisara- ja ilmavarotoimia. Tavoitteena on poistaa kipu ja tulehdusoireet tehokkaasti.

Potilasasiakirjoihin merkitään ICD-10-diagnoosikoodi U07.1 hoidettaessa potilasta, jolla on laboratoriossa varmistettu covid-19-tartunta tai U07.2, kun tartunnasta on vahva epäilys. Koodit merkitään sivudiagnoosikoodeina.

Kaikessa suun terveydenhuollossa on edelleen noudatettava kaikkia turvaohjeita ja kiinnitettävä huomioita suojavälineiden oikeaoppiseen pukemiseen ja riisumiseen. Erityistä varovaisuutta on noudatettava myös kaikkien niiden potilaiden kanssa, joilla ei epäillä koronavirustartuntaa tai altistusta. Ennen hoitoa voidaan käyttää 1–1,5 prosenttista vetyperoksidipurskuttelua tai jodipitoista Betadine (10 mg/ml) -purskuttelua yhden minuutin ajan, mikäli potilas osaa purskutella nielemättä liuosta. Betadinea käytettäessä on huomioitava mahdollinen jodiallergia. Vetyperoksidin ja jodin tehosta covid-19-virukseen ei ole tutkittua tietoa, mutta niiden tiedetään tehoavan vaipallisiin viruksiin, jollainen myös covid-19-koronavirus on.

OLETKO LÄÄKÄRI, HAMMASLÄÄKÄRI, PROVIISORI TAI FARMASEUTTI? Kirjautumalla saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.