Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittaa nyt kasvomaskien käyttöä kaikissa julkisissa sisätiloissa sekä joukkoliikenteessä koko maassa, sillä koronavirusta kiertää väestössä aiempaa enemmän.

Suositus koskee 12 vuotta täyttäneitä. Suositus on sama sekä rokotetuille että rokottamattomille.

Kasvomaskia on THL:n mukaan hyvä käyttää tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa ja joissa tartuntariski saattaa olla suuri. Maskin käyttöä suositellaan koko maassa kaikissa julkisissa sisätiloissa, joissa oleskelee tai liikkuu ihmisiä.

”Talvi-aika lisää riskiä, ja mitä enemmän tartuntoja väestössä esiintyy, sitä suurempi riski on. Tartuntariski on myös huomattavasti suurempi sisätiloissa kuin ulkona”, kertoo THL:n johtaja Mika Salminen tiedotteessa.

Ihmiset, joilla ei ole rokotusten tai sairastetun taudin tuomaa suojaa, ovat alttiita tartunnalle ja heidän riskinsä tartunnan tai vakavan tautimuodon saamiselle on moninkertainen rokotettuihin verrattuna.

Erityisesti rokottamattomien 12 vuotta täyttäneiden sekä kaikkien, joilla on terveydellisistä syistä riski saada vaikea koronatauti rokotuksista riippumatta, on THL:n mukaan hyvä harkita sellaisen maskin käyttöä, joka suojaa myös kantajaansa tehokkaasti.

Suositus ei koske terveyden- ja sosiaalihuollon, opetuksen tai varhaiskasvatuksen toimialoja eikä työyhteisöjä, joita varten on erilliset suositukset.

Suosituksista riippumatta jokaisella on oikeus päättää omasta maskin käytöstään, ellei laki tai esimerkiksi työturvallisuusmääräykset velvoita muuhun, THL muistuttaa.