Tereyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on julkaissut verkkokoulun lapsiin kohdistuvasta väkivallasta. Verkkokoulu antaa keinoja tunnistaa lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa sekä toimia väkivaltaepäilytilanteessa. Lisäksi koulutus lisää ymmärrystä väkivaltailmiöstä ja väkivallan seurauksista sekä antaa työkaluja tukea väkivaltaa kokenutta lasta oman työn arjessa.

Barnahus-verkkokoulu on tehty ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään väkivaltaa kokeneita lapsia ja nuoria. Se on suunnattu erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa, kouluissa ja varhaiskasvatuksessa työskenteleville ja näiden alojen opiskelijoille.

Barnahus-verkkokoulun yksi ydintehtävä on auttaa ammattilaisia tunnistamaan väkivaltaa kokeneita lapsia ja nuoria, joiden kanssa he työskentelevät koulussa, varhaiskasvatuksessa, neuvolassa, terveydenhuollossa ja muissa lapsi- ja perhepalveluissa.

Väkivallan tunnistaminen ei ole yksinkertaista, ja siihen puuttuminen vaatii ammattitaitoa. Verkkokoulu antaa laajan perehdytyksen aiheeseen ja auttaa ammattilaisia puuttumaan väkivaltakokemuksiin jo varhain sekä ehkäisemään lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa.

– Verkkokoulu kytkeytyy myös Väkivallaton lapsuus -toimenpidesuunnitelmaan, jonka yksi tavoite on lisätä eri toimijoiden ymmärrystä erilaisista lapseen kohdistuvan väkivallan muodoista, haittavaikutuksista ja pitkäaikaisseurauksista, sanoo johtava asiantuntija Taina Laajasalo THL:stä tiedotteessa.

Myös verkkokoulua tähän mennessä testanneiden kommentit ovat olleet positiivisia. Koulutukselle on nähty selvä tarve.

Barnahus-verkkokoulu on kaikille maksuton, mutta vaatii rekisteröitymisen. Koulutuksesta voi halutessaan tulostaa todistuksen.

Verkkokoulu on tuotettu osana Barnahus-hanketta, joka on THL:n koordinoima ja sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama. Hankkeessa tehostetaan lapsiin kohdistuvien väkivaltaepäilyjen selvitysprosesseja sekä väkivaltaa kokeneiden lasten tukea ja hoitoa. Verkkokoulun toteuttamiseen on osallistunut laaja ammattilaisjoukko hankkeen työntekijöistä yhteistyötahoihin.

Barnahus-verkkokoulu käännetään vuoden 2021 aikana myös ruotsiksi ja englanniksi.

Lue myös: