THL on julkaissut päihteitä käyttävien raskaana olevien naisten ja vauvaperheiden palveluista uuden toimintamallin. Mallissa kuvataan, miten kunnat ja tulevat hyvinvointialueet voivat järjestää näiden naisten ja perheiden tarvitsemat palvelut saumattomasti.

Arviolta kuusi prosenttia raskaana olevista käyttää päihteitä. Monien kohdalla päihteiden käyttöä ei kuitenkaan tunnisteta, eikä äiti tai perhe saa tarvitsemiaan palveluita.

Toimintamallin on laatinut THL:n nimittämä laaja asiantuntijaryhmä. Sen mukaan päihteitä käyttävät raskaana olevat naiset ja vauvaperheet ovat yksi keskeinen erityisryhmä, joka tulee huomioida sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa.

”Tavoitteena on tukea kuntia ja hyvinvointialueita tämän erityisryhmän palvelukokonaisuuden ja palveluketjun hahmottamisessa ja järjestämisessä sekä yksilöllisten palvelupolkujen rakentamisessa asiakkaille”, toteaa asiantuntijaryhmän puheenjohtaja, ylilääkäri Margareeta Häkkinen THL:stä tiedotteessa.

”Suomessa on laadukkaita hoito- ja kuntoutuspalveluita, mutta erityisesti niiden yhteen kokoamisessa eri toimijoiden yhteistyössä on parannettavaa”, Häkkinen jatkaa.

Päihteitä käyttävät raskaana olevien naiset ja vauvaperheet tarvitsevat useita eri palveluita. Palveluiden järjestäjien ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten on hahmotettava, mitä palveluja tarvitaan ennen raskautta, sen aikana sekä raskauden jälkeen.

”Osa tarvittavista palveluista on sosiaalipalveluita ja osa terveydenhuollon palveluita. Niiden on muodostettava saumaton kokonaisuus”, sanoo projektipäällikkö Anne Arponen THL:stä.

Toimintamallissa kuvataan päihteitä käyttävien raskaana olevien naisten ja vauvaperheiden palvelukokonaisuus toimialoittain, palveluittain, palvelujen sisällön mukaan sekä asiakkaan raskauden etenemisen mukaan.

Jokaisessa kunnassa ja tulevalla hyvinvointialueella tulee olla selkeä malli siitä, mitä sote-ammattilaisen pitää tehdä, kun hän kohtaa päihteitä käyttävän raskaana olevan naisen.

”Asiakas saatetaan kohdata raskauden eri vaiheissa tai päihteiden käyttö tulee ilmi vasta myöhäisessä vaiheessa. Toimintamalli listaa asioita, joita pitää huomioida, kun raskaana oleva päihteitä käyttävä nainen tulee palveluiden piiriin”, Arponen kuvailee.

Lue seuraavaksi: