THL on julkaissut suosituksen virtsarakon kerta- ja toistokatetroinnista. Kerta- ja toistokatetrointi ovat ensisijaisia katetrointivaihtoehtoja virtsarakon tyhjenemisvaikeuksissa.

Suositus sisältää yksityiskohtaisen ohjeistuksen katetroinnin toteuttamiseen sairaalassa sekä ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan yksiköissä ja kotisairaanhoidossa.

Suosituksessa on esimerkiksi viisi muistisääntöä hyvään käsihygieniaan virtsakatetripotilaan hoidossa.

Suositus on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisten avuksi, kun he laativat omia paikallisia ja alueellisia ohjeitaan.

Virtsakatetrin käyttö lisää virtsatieinfektioriskiä

THL on julkaissut aiemmin vastaavan ohjeen myös virtsarakon kestokatetrin asettamiseen ja käsittelyyn.

Virtsakatetrien käyttö on THL:n mukaan hyvin yleistä. Vuosina 2016–2017 tehdyn Euroopan hoitoon liittyvien infektioiden prevalenssitutkimuksen mukaan suomalaisten akuuttisairaaloiden potilaista noin 20 prosentilla oli virtsakatetri. Pitkäaikaishoitolaitosten asukkaista katetri oli 4 prosentilla.

Virtsatieinfektio oli yksi yleisimmistä hoitoon liittyvistä infektioista. Virtsakatetrin käyttö lisää virtsatieinfektioriskiä, erityisesti käytön pitkittyessä.

Ennen virtsarakon kestokatetrin asettamista tulee aina ensin harkita muita vaihtoehtoja, kuten kerta- ja toistokatetrointeja. Jos kestokatetrin tarve pitkittyy, harkitaan rakkopunktiokatetrin asettamista.

Virtsarakon kestokatetri tulee poistaa heti, kun sen käyttö ei ole enää välttämätöntä.

Lue seuraavaksi: