Koronavirusepidemiaa seurataan monipuolisten mittareiden avulla, tiedottavat sosiaali- ja terveysministeriö (STM) sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) keskiviikkona.

THL:ltä ja hallitukselta on kaivattu tietoa siitä, millaisia mittareita ne erityisesti käyttävät epidemiatilanteen seurannassa ja hallituksen poliittisten ratkaisujen perusteina.

Keskiviikon tiedotteen mukaan ”Suomen hybridistrategian vaikuttavuutta koronavirusepidemian torjumisessa seurataan epidemiologisten, lääketieteellisten ja toiminnallisten mittareiden avulla”.

Mittareissa tapahtuvia muutoksia arvioidaan STM:n asettamassa tilannekuva- ja mallinnusryhmässä viikoittain. Tiedot ja niihin perustuva arvio julkaistaan tiedotteen mukaan THL:n nettisivuilla, ainakin vastaisuudessa.

”Tavoitteena on julkaista ensimmäinen tilannearvio 15.5.2020. Mittaristoa täydennetään tarpeen mukaan”, tiedotteessa kerrotaan.

Tiedotteen mukaan epidemiologisiin mittareihin kuuluvat:

Viikon keskiarvo uusien tapausten ilmaantuvuudessa (tapauksia/100000 väestö)

Parantuneiden arvioitu määrä

Tartuttavuusluku

Lääketieteellisiin mittareihin kuuluvat:

Sairaala- ja tehohoidossa olevien potilaiden lukumäärä

Uusien sairaalahoito- ja tehohoitojaksojen lukumäärien kuukausiennuste

Kuolleisuus ja sen muutokset (ikäjakauma, tapauskuolleisuus, kuolinpaikka)

Toiminnallisia mittareita ovat:

Testien määrä / 100000 väestö

Positiivisten osuus testatuista epäillyistä (%)

Osaa mittareista käytetään ja seurataan valtakunnallisesti tai erityisvastuualueittain (ERVA), osaa taas alueellisesti eli sairaanhoitopiireittäin tai maakunnittain, viranomaiset kertovat.

”Lisäksi seurataan paikallisten ryvästymien esiintymistä, paikkaa ja ajankohtaa. THL seuraa päivittäin myös muita epidemian tilaa kuvaavia seurantamittareita”, tiedote päättyy.