Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ovat päivittäneet koulutuksen järjestäjille ja oppilaitoksille keväällä antamaansa koronaepidemiaan liittyvää ohjeistusta.

Tärkeintä on jatkossakin ehkäistä taudin tarttumista, huolehtia hyvästä hygieniasta, välttää tarpeettomia lähikontakteja sekä järjestää tilat tavallista väljemmin, kertoo ministeriö tiedotteessaan.

Suositusta noudattamalla vähennetään koronaviruksen leviämis- ja tartuntariskiä ja rajataan altistumisia. Suositusten on tarkoitus toimia tukena, kun paikallisesti haetaan parhaita tapoja järjestää koulutusta ja varhaiskasvatusta turvallisesti ja sujuvasti.

Vaikka koronavirustilanne on pysynyt Suomessa kesän aikana rauhallisena, suositusten noudattaminen on ministeriön mukaan tärkeää erityisesti alueilla, joilla tartuntoja on viime aikoina esiintynyt.

”On tärkeää, että varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa varaudutaan myös siihen, että epidemiatilanne voi muuttua. Sosiaali- ja terveysministeriö seuraa koronaepidemiatilanteen kehittymistä”, tiedotteessa kerrotaan.

Oireisena ei osallistuta ennen testiä

Suositusten mukaan varhaiskasvatukseen, kouluun tai työpaikalle ei jatkossa saa tulla hengitystieinfektio-oireisena ennen kuin mahdollinen koronavirustartunta on suljettu pois testeillä.

Jos varhaiskasvatuksessa, koulussa tai oppilaitoksessa todetaan koronavirustartunta, mahdolliset altistuneet pitää jäljittää ja asettaa karanteeniin 14 vuorokaudeksi. Koronavirustartunnan saaneen on oltava pois vähintään 14 vuorokauden ajan oireiden alkamisesta ja niin, että hän on ollut vähintään kaksi vuorokautta oireeton.

Varhaiskasvatus tulisi järjestää mahdollisuuksien mukaan niin, että ryhmiä ei sekoiteta tai yhdistetä. Myös varhaiskasvatuksen henkilöstön tulisi toimia saman lapsiryhmän kanssa. Myös alakouluissa opetusryhmät tulisi pitää erillään koulupäivän ajan.

Yläkoulussa ja valinnaisissa aineissa opetusryhmä voi vaihtua, mikäli opetusta ei voitaisi muutoin toteuttaa. Lukion ja ammatillisen koulutuksen, korkeakoulujen sekä vapaan sivistystyön lähiopetuksessa olisi hyvä noudattaa 1–2 metrin turvavälejä.

Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjät sekä korkeakoulut voivat päättää joustavasti opetuksen tarkoituksenmukaisista ja turvallisista toteuttamistavoista ja järjestelyistä.

Koulun tai varhaiskasvatuksen aloittavilla lapsilla ja heidän huoltajillaan on mahdollisuus tutustua etukäteen toimintaan, kunhan väljyydestä ja hygieniasta huolehditaan. Tärkeän lelun saa tuoda mukana ja viedä kotiin päivän päätteeksi.

Tueksi avustuksia ja väliaikaisilla lakimuutoksia

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi kesäkuussa 84 miljoonaa euroa valtionavustuksia, joilla tasoitetaan koronaepidemiasta johtuneiden poikkeusolojen vaikutuksia varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa.

Valtionavustukset lukiokoulutuksen järjestäjille ovat parhaillaan haettavana Opetushallituksessa. Myös ammatillisen koulutuksen vastaava lisärahoitus on haettavana.

Ministeriö kertoo tiedotteessa, että on tärkeää, että tarvittavat tukitoimet voidaan aloittaa mahdollisimman pian, jotta koronaepidemia ei jätä pysyviä jälkiä lasten ja nuorten osaamiseen ja hyvinvointiin.

Koronavirustilanteen mahdollisiin muutoksiin on varauduttu myös väliaikaisilla lakimuutoksilla.

Jos lähiopetusta ei voida järjestää turvallisesti, perusopetuksessa voidaan väliaikaisesti siirtyä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin opetuksen järjestäjän päätöksellä.

Lähiopetusta ja etäopetusta voidaan esimerkiksi vuorotella niin, että ryhmät ovat etäopetuksessa vuoroviikoin. Poikkeukselliset opetusjärjestelyt eivät koske 1–3 vuosiluokkien oppilaita eikä erityisen tuen päätöksen saaneita, pidennetyn oppivelvollisuuden tai valmistavan opetuksen oppilaita.

Oppilailla on oikeus kouluruokailuun, oppimisen ja koulunkäynnin tukeen, opinto-ohjaukseen sekä opintososiaalisiin etuisuuksiin poikkeusjärjestelyjen aikana.

Muutoksia näyttöihin ja poissaolokäytäntöihin

Ammatillisesta koulutuksesta annettu lakia on muutettu väliaikaisesti näyttöjen osalta. Jos tutkinnon osien edellyttämän ammattitaidon ja osaamisen näyttöä ei koronaepidemiasta johtuvista syistä voida toteuttaa aidoissa työtilanteissa ja työprosesseissa, ammattitaito ja osaaminen voidaan osoittaa suorittamalla muita käytännön tehtäviä, jotka mahdollisimman hyvin vastaavat aitoja työtilanteita ja -prosesseja.

Korkeakouluissa opiskelija voi ilmoittautua poissa olevaksi ensimmäisenä lukuvuonna, jos hän on estynyt aloittamasta opintojaan epidemiaan liittyvän viranomaismääräyksen vuoksi tai muusta epidemiaan liittyvästä painavasta syystä. Jos opinnot viivästyvät korkeakoulujen epidemian vuoksi tekemien opetusjärjestelyjen takia, otetaan se huomioon opiskeluoikeuden jatkamisesta päätettäessä.

Perusopetuslakia on muutettu väliaikaisesti vuoden 2020 loppuun asti. Ammatillisesta koulutuksesta annettua lakia sekä yliopistolakia ja ammattikorkeakoululakia koskevat muutokset ovat voimassa 31.7.2021 asti.