Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Helsingin yliopisto ovat havainneet omikronvariantin alalinjojen BA.1 ja BA.2 yhdistymisestä syntyneen muunnoksen.

Tapauksia on toistaiseksi 11, ja ne ovat Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueelta.

THL, Helsingin yliopisto ja Suomen molekyylilääketieteen instituutti FIMM seuraavat variantteja, ja osana tätä seurantaa THL sekvensoi viikoittain otannan positiivisista koronanäytteistä.

Seurannassa on havaittu rekombinaatio kahden omikronvariantin, BA.1- ja BA.2-alalinjojen välillä.

Jos sairastuneella esiintyy kahta eri koronavirusvarianttia samanaikaisesti, on mahdollista, että virukset lisääntyvät samassa solussa ja vaihtavat perimän osia keskenään eli rekombinoituvat.

Näin syntyy virus, jossa on osia molempien virusten perimästä. Koronavirus muuntuu mutaatioiden ja rekombinaation kautta.

THL tehostaa nyt varianttiseurantaa Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä.

Rekombinaatiosta syntyneiden virusten ei tiedetä aiheuttaneen omikroniin nähden kohonnutta tartunta- tai sairastumisriskiä.

Kun useat koronaviruslinjat kiertävät väestössä, on todennäköistä, että rekombinantteja syntyy. Niistä on raportoitu enenevässä määrin eri maissa, THL tiedottaa.

Tutut suojatoimet pätevät myös virusmuunnoksiin

Uusien virusmuunnosten leviämistä voi torjua kuten muitakin koronavirusmuunnoksia: huolehtimalla suositusten mukaisesta rokotesuojasta, hyvästä käsi- ja maskihygieniasta sekä turvaväleistä. Jos saa oireita, tulee pysyä kotona ja tehdä tarvittaessa koronatesti, THL ohjeistaa.

Virusmuunnosten syntyminen on tavallista ja kuuluu virusten normaaliin kiertoon. Variantit voivat levitä ja syrjäyttää aiempia virusmuotoja tai jäädä muiden muunnosten jalkoihin. Näin on käynyt koronapandemian aikana monta kertaa.