Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Huslabin Kliinisen farmakologian yksikkö ja Tieteen tietotekniikan keskus CSC aloittavat uudenlaisen farmakogenetiikan tutkimuksen. Tutkimuksessa selvitetään THL Biopankin aineiston ja Husin potilasdatan avulla perintötekijöiden yksilöllisten erojen vaikutusta lääkevasteeseen.

Aineistoista kartoitetaan lääkehoitoihin vaikuttavien geenimuunnosten yleisyyksiä suomalaisissa ja otoksessa yliopistosairaalan potilaita. Lisäksi tutkitaan, kuinka moni potilasotoksesta sai hoitojakson aikana tai sen jälkeen lääkehoitoa, jonka valintaan tai annosteluun geenitiedolla olisi voinut olla vaikutusta.

– Tutkimuksessa selvitetään, miten genomitiedon avulla voidaan tukea päätöksentekoa lääkkeitä määrättäessä. Lääkkeen vaikutuksiin vaikuttavat perimän lisäksi monet muut tekijät. Genomitietoon pohjautuvia palveluita pitää vielä testata, ennen kuin ne voidaan tuoda laajasti osaksi terveydenhuoltoa, sanoo farmakogenetiikan professori, ylilääkäri Mikko Niemi Huslabista tiedotteessa.

Osana alkavaa tutkimusta luodaan työnkulku geneettisen tiedon tallentamiselle ja yhdistämiselle potilasasiakirjoista tuotettuun tietoon sekä mahdollistamaan geneettisen tiedon tietoturvallinen jakaminen terveydenhuollon ja tutkimuksen käyttöön. Tässä hyödynnetään CSC:n osaamista sensitiivisen datan hallinnassa. Tutkimuksessa kerättyä osaamista voidaan myöhemmin soveltaa perustettavan genomikeskuksen toiminnassa.

Tutkimusta varten CSC:n ja Husin sekä CSC:n ja THL:n välille rakennetaan yksityisverkot, joiden varassa Hus ja THL voivat kasvattaa turvallisesti datan prosessointikapasiteettia CSC:n Suomessa sijaitsevaan datakeskukseen. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain ja potilastietolain mukaisesti tieteellistä tutkimusta koskevin perustein.

CSC:n koordinoima projekti toteutetaan vuosina 2017-2018. Projektin tilaajana on sosiaali- ja terveysministeriö, ja tutkimuksen edistymisestä sekä projektin tuloksista raportoidaan muun muassa ministeriön asettamalle genomikeskus-työryhmälle.