Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) otti keskiviikkoiltana kantaa rokotusjärjestykseen, joka puhuttaa nyt poliitikkoja ja kansaa. THL esitti, että koronarokotuksia jatkettaisiin ikäryhmittäin sen jälkeen, kun 70 vuotta täyttäneet ja taustasairautensa vuoksi riskiryhmään kuuluvat ovat saaneet rokotuksen.

Tämä on toisenlainen linja kuin esimerkiksi se lähityötä tekevien ammattien rokottaminen ensin, jota muun muassa Anni Sinnemäki (vihr) on esittänyt.

THL:n kanta on, että rokotuksia jatkettaisiin ikäryhmittäin myös siinä tapauksessa, että rokotejakelua kohdennettaisiin alueellisesti.

– Vakavan koronavirustaudin riski kasvaa iän myötä myös muilla kuin ikääntyneillä. Siksi rokotuksissa on syytä edetä ikäryhmittäin vanhimmista nuorimpiin. Ehdotus rokotusjärjestyksen jatkamisesta on tehty sen perusteella, että se mahdollisimman hyvin ehkäisisi vakavia tautitapauksia ja kuolemia sekä turvaisi terveydenhuollon kantokykyä, toteaa tiedotteessa ylilääkäri Taneli Puumalainen THL:stä.

Rokotukset voisivat THL:n puolesta edetä kymmenen ikävuoden jaksoissa siten, että ensimmäisenä rokotettaisiin 60–69-vuotiaat. Nuorimpaan ryhmään kuuluisivat 16–29-vuotiaat. Tätä nuorempia ei toistaiseksi rokoteta, sillä koronarokotteiden myyntiluvat on myönnetty vain 16 tai 18 vuotta täyttäneiden rokottamiseen.

Koronarokotteiden tehoa ja turvallisuutta lapsilla tutkitaan parhaillaan. Kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän (Krar) puheenjohtaja Ville Peltola kertoi maaliskuussa Mediuutisissa uskovansa, että Krar joutuu lähiaikoina pohtimaan, onko lasten rokottaminen koronaa vastaan riittävän hyödyllistä heidän itsensä kannalta.

THL on kuullut rokotusjärjestys-ehdotuksen laatimisessa on Kansallista rokotusasiantuntijaryhmää eli Krasin suositus tukee rokotusten jatkamista ikäryhmittäin.

THL ei kannata eri ammattiryhmittäin toteutettavaa rokotusjärjestystä, sillä erot eri ammattiryhmien riskissä saada koronavirustartunta ovat suhteellisen pieniä verrattuna esimerkiksi ikäryhmien välisiin eroihin.

Yksinkertainen rokotusjärjestys myös nopeuttaa THL:n mukaan väestön rokotusten toteutumista.

Laitos suosittaa kuitenkin, että sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten rokotuksia jatketaan voimakkaan epidemian alueilla niissä henkilöstöryhmissä, joiden rokottaminen on tarpeen terveydenhuollon kantokyvyn turvaamiseksi.

– Rokotusten toteuttamisessa on lisäksi tärkeää huomioida laitoksissa asuvat ja muut haavoittuvassa asemassa olevat. Kuntien olisi esimerkiksi mahdollista rokottaa kerralla kaikki samassa laitoksen yksikössä asuvat ihmiset yhtä aikaa riippumatta siitä, mihin rokotettavaan ikäryhmään he kuuluvat”, sanoo THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek.

Koko väestön rokotusten arvioidaan alkavan toukokuussa

Tämän hetken arvion mukaan lähes kaikki ikääntyneet ovat saaneet koronarokotteen huhtikuun puoleenväliin mennessä ja lähes kaikki riskiryhmiin kuuluvat toukokuun puoleenväliin mennessä.

Maahan saatavien rokotteiden määrä todennäköisesti kasvaa huhti-toukokuun aikana siten, että muun väestön rokotuksiin päästäisiin toukokuun aikana.

Koronarokotetta tarjotaan kaikille 16 vuotta täyttäneille, jotka haluavat ottaa rokotteen.

THL on laatinut esityksensä rokotusjärjestyksen jatkamisesta sosiaali- ja terveysministeriölle.