Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on avannut verkkokurssin, jonka tavoitteena on lisätä palliatiivisen hoidon ja saattohoidon osaamista erityisesti vanhuspalveluissa.

Maksuton verkkokurssi on tarkoitettu täydennyskoulutukseksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, jotka työskentelevät palliatiivisen hoidon perustasolla. Tämä tarkoittaa yksiköitä, jotka eivät ole erikoistuneet palliatiiviseen hoitoon ja saattohoitoon, mutta joissa hoidetaan elämän loppuvaiheessa olevia ihmisiä. Tällaisia ovat esimerkiksi vanhuspalveluiden ympärivuorokautisen hoidon ja kotihoidon yksiköt sekä terveyskeskuksen vuodeosastot.

Kurssi opiskellaan itsenäisesti THL:n verkkokoulussa. Kurssiin kuuluu verkkotentti, ja siitä saa todistuksen. Laajuudeltaan kurssi vastaa yhtä opintopistettä.

– Kurssilla käydään palliatiivisen hoidon ja saattohoidon perusasiat läpi monipuolisena, mutta tiiviinä pakettina, kertoo johtava asiantuntija Teija Hammar tiedotteessa.

– Lähi- ja sairaanhoitajilla on suuri rooli elämän loppuvaiheen hoidossa. Toivon, että kurssi toisi heille muun osaamisen lisäksi rohkeutta ja varmuutta käsitellä elämän loppuvaiheeseen ja kuolemaan liittyviä asioita asukkaiden, potilaiden ja heidän läheistensä kanssa, mutta myös työyhteisössä, hän jatkaa.

Hammarin mukaan palliatiivisen hoidon ja saattohoidon osaamisessa on todettu alueellisia eroja ja puutteita. Valtakunnallisesti yhtenäisen täydennyskoulutuskurssin tavoitteena on kaventaa eroja.

Kurssi ei korvaa alueellisia täydennyskoulutuksia, mutta sitä voi hyödyntää osana niitä.

– Työnantajalle osaamisen lisääminen on yksi keino parantaa hoidon laatua yksikössä, Hammar sanoo.

Kurssi on valmisteltu osana sosiaali- ja terveysministeriön vetämää valtakunnallista palliatiivisen hoidon ja saattohoidon kehittämistyötä, ja sen sisällön on tehnyt moniammatillinen asiantuntijaryhmä.

Palliatiivinen hoito on parantumattomasti sairaan ihmisen kokonaisvaltaista, moniammatillista ja aktiivista hoitoa, jonka tavoitteena on lievittää kärsimystä ja vaalia elämänlaatua. Saattohoito on palliatiivisen hoidon viimeinen vaihe.

Lue myös: