Terveysteknologia ry:n ja Upgraded ry:n yhteinen tavoite on suotuisa toimintaympäristö, joka varmistaa potilasturvallisten, tehokkaiden ja innovatiivisten ratkaisujen pääsyn markkinoille.

”Yhteinen vaikuttamistyö hyödyntää kaikenkokoisia yrityksiä”, kertovat yhdistysten puheenjohtajat Veli Mäkelä, Planmeca Oy ja Kenneth Salonius, Vertical tiedotteessa.

Yhteensä jäseniä on noin 220, mikä on merkittävä osuus alan yrityksistä. Vaikuttamistyön lisäksi uusi yhteistyö tuo jäsenille etuja ja mahdollisuuksia osallistua työryhmin ja tilaisuuksiin.

Ennakkotiedot terveysteknologian viennistä 2021 lupaavia

Terveysteknologian tuotevienti toipui nopeasti koronajärkytyksestä, ja ennakkotiedot vuodesta 2021 kertovat jopa koronaa edeltävää aikaa paremmasta kasvusta. Kymmenen ensimmäisen kuukauden aikana vuonna 2021 tuoteviennin arvo oli 2,0 miljardia euroa, kun se vuosina 2018–2020 vastaavalla ajalla oli 1,9 miljardia euroa.

Vuoden viimeiset kuukaudet ovat vuoden parhaita, jolloin voi ennakoida jopa uutta ennätystä vuoden 2021 kokonaisviennin osalta.

Vastuullisuuslinjaus kannustaa kertomaan vastuullisuustoimista

Terveysteknologia ry:n uusilla vastuullisuuslinjauksilla autetaan jäseniä valmistautumaan asiakkaiden, omistajien, sijoittajien sekä nykyisten ja tulevien työntekijöiden toiveisiin ja vaatimuksiin. Linjauksista hyötyvät myös Upgraded ry:n jäsenet.

”Terveysteknologiayrityksillä vastuullisuus kytkeytyy ensisijaisesti potilasturvallisuuden varmistamiseen. Pelkkä lainsäädännön noudattaminen ei kuitenkaan enää riitä vaan yritykset noudattavat lisäksi vapaaehtoisia yritysvastuun ohjeita ja periaatteita. Vientiyritykset huomioivat vastuullisuuden Suomessa ja maailmalla”, toteaa Terveysteknologia ry:n toimitusjohtaja Saara Hassinen.

Terveysteknologiayritykset ovat edelläkävijöitä monen uuden teknologian hyödyntäjinä. Uusien ratkaisujen käyttöönotto muuttaa usein myös toimintatapoja. Vastuullinen yritys osallistuu keskusteluun työn muuttumisesta.

Potilasturvalliset, vaikuttavat ja innovatiiviset ratkaisut tuovat lisäarvoa sosiaali- ja terveydenhuollolle. Kasvava vienti luo jatkossakin työpaikkoja ja investointeja Suomeen.