Terveysteknologiayritysten mukaan henkilösuojainten ja muiden covid-19-kriittisten tuotteiden saatavuus on Suomessa parantunut verrattuna kuukauden takaiseen.

Saatavuustilanne kuitenkin vaihtelee viikoittain. Vaikka Aasian-tuonti on elpynyt jonkin verran ja kotimaista tuotantoa on lisätty, haasteita riittää edelleen.

Yritysten mukaan saatavuuden vahvistaminen jatkossa esimerkiksi koronaviruksen mahdollisen toisen aallon tullessa vaatii vahvaa yhteistyötä viranomaisten ja terveysteknologiayritysten välillä.

Sailab ‒ MedTech Finland ry kysyi huhtikuun lopussa jäsenyrityksiltään näkemyksiä viranomaisyhteistyöstä ja sen kehittämistarpeista. Kyselyn mukaan lähes kaikki yritykset olivat tyytymättömiä yhteistyöhön sosiaali- ja terveysministeriön ja Huoltovarmuuskeskuksen kanssa.

Terveysteknologiayritykset toivovat viranomaisilta läpinäkyviä ja selkeitä hankintamenettelyitä ja markkinavuoropuhelua. Kevään aikana viranomaisten hankintaprosessit ovat olleet hyvin epäselviä, eivätkä yritykset ole voineet osallistua kilpailutuksiin tasapuolisesti.

Normaaliolosuhteissa terveydenhuollon niin kutsuttu kulutustavara tuodaan Suomeen laivarahdilla. Nyt tuotteet on saatava maahan nopeasti lentorahdilla, jonka kustannukset ovat merkittävästi suuremmat.

Kuljetuksia ei myöskään saada riittävästi vastaamaan tarpeeseen, erityisesti kun on kyse pienemmistä eristä.

Mallia voisi yritysten mukaan ottaa Ruotsista. Siellä terveysteknologiayritykset ja valtio tekevät yhteistyötä rahdin järjestämiseksi ja kustannusten tasaamiseksi.

Terveysteknologian ratkaisujen maahantuonti ja valmistus vaativat asiantuntijuutta, toimivan laadunvarmistusjärjestelmän ja ymmärrystä vaadittavista standardeista, säädöksistä ja vaatimustenmukaisuudesta.

Tätä osaamista löytyy vakiintuneista terveysteknologiayrityksistä. Osaamista hyödyntämällä ja avointa hankintatoimintaa vahvistamalla vältyttäisiin julkisuudessakin olleilta ikäviltä esimerkeiltä epäonnistuneista ostoista.

Covid-19 on kaikkien suomalaisten ja koko maailman yhteinen ongelma. Siksi valtaosa terveysteknologiayrityksistä on edelleen valmiita esimerkiksi muodostamaan kriisiin liittyvän pro bono -asiantuntijaryhmän, joka voisi auttaa ratkomaan tilannetta.

Yritykset kertovat tarjonneensa apuaan myös kirjallisen oppaan muodossa. Alkukeväästä yritykset turvasivat suomalaiset sopimusasiakkaat takaisin ostoilta Aasiaan. Lisäksi Sailab ‒ MedTech Finland ry on toimittanut viranomaisille viikoittaisen saatavuuskyselyn tulosten lisäksi useita toimenpide-ehdotuksia ja ratkaisumalleja.

Teknologiayritysten mukaan vuoropuhelu Huoltovarmuuskeskuksen ja Sailab ‒ MedTech Finland ry:n jäsenyritysten välillä on jo aloitettu. Vastaavaa toivottaisiin myös sosiaali- ja terveysministeriön osalta, yritykset viestittävät.