Terveyspalveluyhtiö Terveystalon liikevaihto kasvoi analyytikoiden ennustetta enemmän.

Oikaistu liiketulos kasvoi heinä–syyskuussa 23,6 miljoonaan euroon. Vara Researchin keräämä kuuden analyytikon konsensusennuste odotti oikaistun liiketuloksen olleen heinä–syyskuussa 23,0 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 23,4 miljoonaa. Ennusteet vaihtelivat 19,8 ja 25,2 miljoonan välillä.

Liikevaihto kasvoi 273,1 miljoonaan euroon. Analyytikot ennakoivat sen kasvaneen 262,1 miljoonaan euroon vuodentakaisesta 240,2 miljoonasta. Ennustehaarukka on 253,0–270,0 miljoonaa euroa.

Oikaistu ebita eli liiketulos ilman aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia oli heinä–syyskuussa 31,5 miljoonaa euroa. Analyytikot odottivat sen laskeneen 29,2 miljoonaan euroon vuodentakaisesta 30,9 miljoonasta. Ennusteiden vaihteluväli oli 26,7–31,3 miljoonaa, ja ennusteita on neljältä analyytikolta.

Terveystalon osakekohtainen tulos oli heinä–syyskuussa 0,11 euroa. Kuuden analyytikon ennuste arvioi sen pysyneen vertailukauden tasolla 0,13 eurossa. Arviot vaihtelevat 0,11 ja 0,14 euron välillä.

Näkymissään yhtiö kertoo markkinaympäristön normalisoituneen ja terveyspalveluiden kysynnän olevan vahvaa mutta vaihtelevan palveluittain.

Koronaan liittyvien palveluiden kysynnän Terveystalo odottaa jatkuvan hyvällä tasolla huolimatta volyymin laskusta aikaisemmista huippulukemista. Volyymin ennustaminen on kuitenkin yhä vaikeaa. Terveyspalveluiden kysynnän odotetaan kokonaisuudessaan kasvavan selvästi. Digipalveluiden kysynnän ennakoidaan kasvavan edelleen.

Näkymät perustuvat odotettuun Terveystalon palveluiden kysynnän kehitykseen seuraavan kuuden kuukauden jaksolla verrattuna edelliseen kuuteen kuukauteen.

Huhti–kesäkuun tulosjulkistuksen yhteydessä Terveystalo arvioi koronaan liittyvien palveluiden kysynnän säilyvän aktiivisena vuoden toisella puoliskolla ja terveyspalveluiden kysynnän kokonaisuudessaan kasvavan selvästi suhteessa edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

”Erityisesti yksityisasiakkaiden vastaanottokäynnit jatkoivat kasvu-uralla. Palveluiden kysyntä oli hyvällä tasolla myös työterveyden ennaltaehkäisevässä toiminnassa sekä julkisasiakkuuksissa. Digitaalisten vastaanottojen määrä jatkoi kasvuaan, mikä osoittaa etävastaanottojen jäävän osaksi asiakkaiden arkea myös jatkossa. Koronaan liittyvät palvelut kasvattivat edelleen liikevaihtoa testivolyymien säilyessä korkealla tasolla. Feelgoodin Ruotsin liiketoiminta yhdisteltiin nyt raportointiin ensimmäistä kertaa, ja sen liikevaihto oli noin 13,5 miljoonaa euroa”, toimitusjohtaja Ville Iho sanoo tiedotteessa.

Ihon mukaan vertailukauden kustannussäästötoimenpiteet vaikuttivat yhtiön suhteelliseen kannattavuuteen, ja kausiluonteisesti alhainen toimintavolyymi painoi Ruotsi ja muut -segmentin kannattavuutta.

”Kysynnän vahvistuessa tarjonnan pullonkaulat ovat tehneet paluun. Vastaanottojen varausasteet nousivat kolmannella neljänneksellä ennätystasolle, keskimäärin 96 prosenttiin. Näin korkea verkostonlaajuinen varausaste tarkoittaa, ettemme kykene vastaamaan aivan kaikkeen kysyntään.”

Feelgoodin integraatio on edennyt Ihon mukaan suunnitellusti.

”Lähes kaksinkertaisella asiakaspohjalla ja toisiamme täydentävillä kyvykkyyksillä voimme luoda lisäarvoa asiakkaillemme sekä ammattilaisillemme ja parantaa toiminnan tehokkuutta. Tavoitteenamme on kehittää Ruotsin työterveyden markkinaa ja kasvaa siinä sekä orgaanisesti että lisäyritysostoin. Osana kasvustrategiaa Feelgood teki liiketoimintaa täydentävän yrityskaupan ostamalla kolmannella vuosineljänneksellä Ruotsin neljänneksi suurimman työterveysyhtiö Dalarnas Företagshälsan. Näemme jatkossa potentiaalia skaalata digitaalisia ratkaisujamme Feelgood-alustalla sekä laajentaa palveluvalikoimaa Ruotsin markkinoilla kohti integroidumpia hoitoketjuja.”

Terveystalon hallitus päätti torstaina myös tilikautta 2020 koskevan toisen 0,13 euron osingon maksamisesta. Ensimmäisen 0,13 euron osingon yhtiö maksoi huhtikuussa.

Lisäksi Terveystalo kertoi aloittavansa omien osakkeiden osto-ohjelman.

”Oma pääomamme kasvaa jokaisella neljänneksellä ja vahvistaa taloudellista asemaamme entisestään. Maksamme marraskuussa osakkeenomistajille vuoden 2020 toisen osinkoerän ja käynnistämme lisäksi 13,5 miljoonan euron suuruisen omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman optimaalisen pääomarakenteen varmistamiseksi.”