Mediuutisten 37/2017 artikkeli ”Sovellus korvasi leikkaussalin paperiset tarkistuslistat” (27.10.2017) käsitteli suomalaisen Megicalin kehittämää sovellusta, joka on käytössä Hyksin sydänkirurgiassa ja Pohjola Sairaalan päiväkirurgiassa Helsingissä.

Sovelluksella on varmasti uutuusarvonsa, mutta Terveystalon sairaalapalveluissa sähköinen kirjaaminen on ollut käytössä jo vuosia.

Sähköinen WHO:n tarkistuslista otettiin käyttöön kaikessa leikkaustoiminnassa maaliskuussa 2013. Lista on käytössä kaikissa 18 sairaalayksikössämme sekä Varkauden sairaalan ja Eksoten tiloissa tuotettavassa leikkaustoiminnassa. Listaa on tänä vuonna käytetty 96,4 prosentissa leikkauksista.

Sähköinen palaute- ja vaaratapahtumajärjestelmä on otettu käyttöön vuonna 2014. Järjestelmässä on nähtävissä ja todennettavissa koko palautteen tai vaaratapahtuman käsittelyketju sekä siihen liittyvät viestiketjut ja toimenpidekirjaukset.

Samaa järjestelmää käytetään viranomaisten selvityspyyntöjen ja muistutusten käsittelyssä sekä leikkausinfektioiden tilastoinnissa. Järjestelmästä on luotu mittaristot, jotka raportoituvat ajantasaisesti ja joita seurataan kaikilla organisaatiotasoilla.

Leikkauspotilaille lähetetään sähköiset esitietokyselyt sekä ortopedian yleisimpiin leikkauksiin tuleville potilaille kansainvälisesti validoidut oirekyselyt ennen leikkausta ja vuosi leikkauksen jälkeen.

Terveystalolla on ollut jo vuodesta 2008 ulkoisesti auditoitu ISO 9001 -laatusertifikaatti, ja tämän vuoden helmikuusta sen uusin versio 9001:2015 ensimmäisenä suurena alan toimijana.

Sertifikaatti kattaa myös sairaalapalvelut. Terveystalon laatu on siis todennettu ja todennetaan säännöllisesti ulkopuolisen akkreditoidun tahon toimesta.

Samana päivänä 27.10.2017 Mediuutisissa julkaistiin juttu ”Suomi testaa uutta tapaa diagnosoida eturauhassyöpää”.

Siinä kerrottiin, että STHLM3-testi kuuluu Suomessa syöpäsairaala Docrateksen valikoimaan ja Mehiläinen otti testin kliiniseen käyttöön noin kuukausi sitten. Jutusta ei ilmene, että Terveystalon valikoimassa testi on ollut maaliskuusta.

Riina-Riitta HelminenPalvelujohtaja, Sairaalapalvelut ja laboratorioTkT, OTL, terveydenhuollon erikoislääkäriSuomen Terveystalo Oy