Health Capital Helsingin kysely osoittaa, että terveysstartupien kasvupotentiaali saattaa jäädä toteutumatta, ellei rahoitusta saada.

Kyselyn mukaan suomalaisten terveysstartupien ylivoimaisesti kriittisin ja kiireellisin tarve on rahoituksen saamisessa. 42 prosenttia vastanneista yrityksistä tarvitsee rahoitusta välittömästi tai vuoden kuluessa.

Seuraavaksi suurimmat tarpeet ovat liittyvät myynnin ja markkinoinnin tukeen sekä referenssi- ja testiasiakkaiden saamiseen.

Terveysstartupeilla on lisäksi suuri rekrytointitarve. Seuraavan vuoden aikana 75 prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä aikoo rekrytoida lisää henkilöstöä myyntiin, 67 prosenttia tutkimus- ja tuotekehitys- tai teknisiin tehtäviin sekä 47 prosenttia markkinoinnin tehtäviin.

“Rahoituksen saaminen ja strategisen rahoituskumppanin löytäminen varhaisessa vaiheessa on terveysalan kasvuyrityksille elinehto. Terveydenhuollon innovaation testaaminen ja validointi vie vuosia ennen kuin se voidaan tuoda markkinoille – mutta kun sinne asti pääsee, mahdollisuudet ovat mittavat”, sanoo Health Capital Helsingin johtaja Juha Paakkola tiedotteessa.

“Suomessa kasvaa paljon upeita terveysalan tutkimuspohjaisia startupeja, mutta meillä on rajallinen määrä terveysalaan erikoistuneita sijoittajia”, Paakkola jatkaa.

Haasteina hankintaprosessi ja oikeiden sijoittajien löytäminen

Haastattelujen mukaan suurin osa startupeista oli tyytyväisiä tukeen, jota innovatiiviset yritykset Suomessa saavat.

Haastatellut yritykset arvostavat esimerkiksi Business Finlandin tarjoamia rahoitusmahdollisuuksia, kohdennettuja tukitoimia Uudenmaan alueella ja alan sääntelyä koskevan tiedon saatavuutta.

Haasteina nostettiin esiin julkisten hankintojen hitaus ja läpinäkyvyyden puute sekä omalle startupille oikeiden sijoittajien löytäminen. Terveysalaa tukevilta organisaatioilta yritykset tarvitsevat erityisesti yhteyksien luomista sekä kohdennettuja esittelyjä yhteistyökumppaneille ja sijoittajille.

Suomessa on noin 400 terveysalan startupia, joista arviolta 100 sijaitsee pääkaupunkiseudulla. Health Capital Helsinki selvitti suomalaisten terveysstartupien tarpeita ja haasteita kyselyllä, jonka toteutti Upgraded.

Health Capital Helsinki on osa Helsingin kaupungin omistamaa Helsinki Partners-yhtiötä. Helsinki Partners keskittyy kaupunkimarkkinointiin sekä investointien ja osaajien houkutteluun.