Terveyskylä-verkkopalveluun on avattu Kuulotalo. Se on tarkoitettu kaikille niille, joilla on ongelmia kuulemisessa.

Kuulotalo tarjoaa pääsyn erikoissairaanhoidon asiantuntijoiden laatiman kuulonkuntoutukseen liittyvän tiedon äärelle. Tarjolla on tietoa ja neuvoja kuulemiseen ja kuulon heikentymiseen liittyvistä asioista.

Kuulotalo kokoaa yhteen tietoa kuuloaistin toiminnasta, erilaisista kuulovioista, tinnituksesta ja kuulovian monista tutkimuksista. Kuulotalosta saa tietoa siitä, miten esimerkiksi kuulokojeet saa käyttöönsä ja miten niitä huolletaan.

Tarjolla on myös muun muassa vinkkejä kuulovikaisen lapsen puheen ja kielen kehittämiseen sekä siihen, miten puheesta saa parhaiten selvää ja miten kuuloa voi harjaannuttaa.

Kuulonkuntoutus on monen eri ammattialan yhteistyötä. Kuulotalo esittelee, mitä kuntoutusohjaaja, sosiaalityöntekijä, puheterapeutti ja psykologi kuuloalalla tekevät.