Suomen yliopistosairaaloiden Terveyskyla.fi-verkkopalveluun on avattu oma talo ikääntyneille.

Ikatalo.fi on erityisesti yli 65-vuotiaille räätälöity verkkopalvelu, joka kokoaa yhteen tietoa ikääntyneiden terveydestä ja heille suunnatusta palvelutarjonnasta.

Sisältö on tuotettu yhdessä Hyvinkään sairaalan, Keski-Uudenmaan eri kuntien perustason sosiaalipalvelujen, kolmannen sektorin ammattilaisten ja ikääntyneiden kanssa.

Ikätalosta löytyy tietoa muun muassa palveluista ja tukimuodoista, joilla on merkitystä iäkkään henkilön kotona pärjäämiselle.

Myös hyväkuntoiselle ikääntyneelle on koottu runsaasti tietoa, joka koskettaa terveyttä ja hyvinvointia arjessa. Ikätalo toimii kuin lähikauppa, josta voi valita juuri omaan tilanteeseen sopivaa tietoa kotisohvalta käsin.

– Sen sijaan, että rakennetaan paikallisesti iso geriatriakeskus, hyödynnetään sähköisiä palveluita, sanoo projektipäällikkö ja kuntoutuksen linjaesimies Sirpa Palamaa Hyvinkään sairaalasta tiedotteessa.

– Kun ikääntyneitä laajasti koskettava tieto on saavutettavissa kotoa käsin, esimerkiksi lääkärin vastaanotolla jää aikaa syvempään ja yksilöllisempään keskusteluun.

Tulevaisuudessa avataan myös Palvelut- ja Ammattilaisille-osiot.

Ikätaloon on tulossa myös erilaisia testejä itsearvioinnin tueksi.