Terveyskeskusten johtavien lääkärien arvio työvoimatilanteesta on positiivisempi kuin vuosi sitten, ilmenee Lääkäriliiton vuosittaisesta tutkimuksesta. 70 prosenttia vastaajista piti lääkäritilannetta kokonaisuudessaan erittäin tai melko hyvänä.

Parempaan suuntaan olivat kehittyneet myös sijaisten saatavuus ja avoimien tehtävien täyttö. Erityisen hyvin oli kehittynyt ostopalvelujen saatavuus.

Työssä olevia viranhaltijoita oli viime vuonna 2 285,5. Vuosi sitten luku oli hieman korkeampi 2 349. Nyt sijaisten määrä on noussut 780 lääkäristä 915,5 lääkäriin. Liiton mukaan luvut kertovat, että lääkärivajeen syveneminen on tasoittunut.

– Johtavien lääkärien arvion mukaan rekrytointi on helpottunut, vajeen kasvu on pysähtynyt ja työvoiman saatavuus parantunut, sanoo Lääkäriliiton tutkija Piitu Parmanne.

Parhaimmiksi rekrytointikeinoiksi ovat tutkimuksen mukaan osoittautuneet hyvä ohjaus, mahdollisuus osa-aikaisuuteen ja työkuvan yksilöllinen muokkaaminen.

– Tämän pitäisi kannustaa kaikkia työpaikkojen kehittämiseen. Laadun ja maineen parantaminen ei välttämättä vaadi suuria taloudellisia panostuksia”, sanoo liiton politiikkatoimialan johtaja Heikki Pärnänen.

Tutkimuksessa kysyttiin myös, miten hoitoon pääsy toteutuu terveyskeskuksissa. Kolmasosa johtavista lääkäreistä sanoi sen toteutuvan pääsääntöisesti viikossa.

– Tämä kertoo siitä, että viikon tavoite on täysin mahdollista toteuttaa, ja mahdollisuuksia on paljon. Täytyisi vain entistä enemmän oppia parhaista toteutuneista käytännöistä. Toivottavasti perusterveydenhuollosta keskustellaan paljon tulevien kuntavaalien kampanjoissa, Pärnänen sanoo.

Lääkärivajetta on aika ajoin ehdotettu paikattavaksi lisäämällä yhä alan opiskelualoituspaikkoja. Lääkäriliitto on edunvalvontajärjestönä on suhtautunut ajatukseen nihkeästi.

Lääkäriliitto on tutkinut terveyskeskusten lääkäritilannetta jo 35 vuotta tekemällä kyselytutkimuksen terveyskeskusten johtaville lääkäreille. Nykyisin mukana ovat myös KT Kuntatyönantajat, sosiaali- ja terveysministeriö ja THL. Vastausprosentti oli tänä vuonna 97.

Lue myös: