Fyysiset käynnit terveyskeskuksissa vähenivät vuonna 2020 koronaepidemian vaikutuksesta, kertoo THL. Etäasiointikäynnit lisääntyivät terveyskeskusten avosairaanhoidon lääkärin vastaanotoilla 20,8 prosenttia vuoteen 2019 verrattuna.

Terveyskeskuskäyntejä oli yhteensä 23,7 miljoonaa, 17,5 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019. Lääkärikäyntejä oli 7,0 miljoonaa ja käyntejä muun terveydenhuollon ammattihenkilökunnan luona 16,8 miljoonaa.

Terveyskeskuksissa kävi kaikkiaan 4,3 miljoonaa asiakasta vuonna 2020.

Suun terveydenhuollon käynnit vähenivät 21,3 prosenttia vuoteen 2019 verrattuna. 30 prosenttia väestöstä käytti terveyskeskusten suun terveydenhuollon palveluita. Suun terveydenhuoltoon tehtiin 4,0 miljoonaa käyntiä vuonna 2020. Suurin osa näistä käynneistä tehtiin hammaslääkärille.

Perusterveydenhuollon tietojen kattavuus on lisääntynyt merkittävästi, kun työterveyshuollon ja avosairaanhoidon yksityiset palveluntuottajat toimittavat tietoja aiempaa aktiivisemmin.

Terveyskeskusten lääkäripalvelujen käyttö vaihtelee maakunnittain. Uudellamaalla ja Ahvenanmaalla perusterveydenhuollon avohoidon lääkärin asiakkaina oli 55 prosenttia asukkaista vuonna 2020. Pohjois-Savossa osuus oli 73 prosenttia.

Lue myös: