Sote-tietolaki avaa potilastiedot historiallisen laajaan käyttöön

Tänä vuonna eduskuntakäsittelyyn on edennyt lakihanke, josta luultavasti olisimme kuulleet paljon enemmän, jos sote-uudistus ei olisi vienyt niin paljon median huomiota.

Kyseessä on sote-tietojen toissijaisen käytön mahdollistava laki.

Yksi lakihankkeen keskeisistä luotseista on sosiaali- ja terveysministeriön neuvotteleva virkamies Hannu Hämäläinen, jonka Mediuutisten toimitus valitsi tänä vuonna toiselle sijalle Terveydenhuollon vaikuttajien listalla.

– Tällaisen haastavan prosessin eteenpäin vieminen on ollut palkitsevaa. On ollut hieno tehdä sellaista työtä, mikä on mielekästä, haastavaa ja vaikuttavaa, Hämäläinen sanoo.

Tällä hetkellä esimerkiksi potilastietojärjestelmissä olevaa tietoa voi käyttää yleensä vain potilaan hoitoon sekä rajoitetusti tieteelliseen tutkimukseen.

Vaikka luvat akateemiseen tutkimukseen heltiäisivätkin, tietojen saanti voi kestää vuosiakin. Luvan saattaa myös saada esimerkiksi vain osasta sairaaloita, jolloin kerätyt tiedot eivät ole kattavia.

Uuden lain mukaan sekä luvat että tiedot saa yhden luukun kautta, vieläpä lain määrittämässä aikarajassa. Lupa pitää yleensä saada kolmessa kuukaudessa ja tiedot viipymättä, pääsääntöisesti 60 päivässä.

Tulevaa palvelua on jo kehitetty Sitran luotsaamassa Isaacus-hankkeessa, vaikka laki ei ole vielä sinetöity eduskunnassa.

Muutos nykyiseen on suuri. Tietoja voi jatkossa saada paitsi tutkimukseen, myös esimerkiksi innovaatiotoimintaan, opetukseen ja tietojohtamiseen.

Laki myös implementoi sosiaali- ja terveysalalle EU:n tietosuoja-asetusta, joka tulee voimaan toukokuussa.

Myös ammattihenkilöiden toiminnasta voi poimia tietoa – vaikkapa siitä, kuinka moni lääkäri katsoi vastaanottotilanteessa potilaan lääkityslistan.

Luvasta ja tiedonpoiminnasta joutuu maksamaan. Minkä verran, se selviää ensi vuonna, kun STM antaa asetuksen maksuista.

– Maksut tulevat olemaan kohtuullisia, aiheutuneita kustannuksia korvaavia, Hämäläinen sanoo.

Haastatteluhetkellä esitys on perustuslakivaliokunnan käsittelyssä.

Sote-uudistuksessa perustuslakivaliokunnan käsittely tiesi viimeksi viime kesänä lisätöitä valmisteluun. Hannu Hämäläistä valiokuntakäsittely ei huoleta.

– On tehty huolellista työtä ja perusoikeudet on pyritty ottamaan hyvin huomioon, hän sanoo.

Valmistelussa on panostettu avoimuuteen. Lakiesityksen pohjana olevan sote-tiedon toissijaisen hyötykäytön strategian valmisteluaineistot ovat olleet Innokylän verkkosivuilla kommentoitavissa, ja sidosryhmille on järjestetty lukuisia työpajoja.

Muutenkin valmistelijat turvautuivat uusiin keinoihin.

– Tämä on varmaan ensimmäisiä lainsäädäntöhankkeita, jossa on ollut tämmöinen tietoarkkitehtuurityö mukana. On katsottu prosesseja ja tietovirtoja. Tehtiin myös nykytilakuvaus ja tavoitetilakuvaus siitä, miten tämän pitäisi toimia nykytilaa paremmin.

Yksi työstöä vaatinut osuus on ollut saada useiden eri rekisteriviranomaisten, esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Kelan, Tilastokeskuksen, Väestörekisterikeskuksen ja Eläketurvakeskuksen toimintoja tukemaan sote-tietojen hyötykäyttöä.

Keskustelua herätti erityisesti vastuunjako, kun luvan myöntää uuden lain mukaan sosiaali- ja terveysministeriön lupaviranomainen, mutta osa mainituista virastoista on eri ministeriöiden alaisuudessa.

Huoliin löytyi ratkaisu neuvottelemalla.

– Laki määrittelee, missä kohtaa lupaviranomainen voi myöntää lupia, Hämäläinen sanoo.

Eri rekisterien pitäjät ovat tiiviisti mukana asian kehittämisessä jatkossakin. Heidän edustajiaan on määrä nimetä perustettavan lupaviranomaisen ohjausryhmään.

Sote-tiedon hyötykäyttöä koskeva laki tulee eduskunnan täysistunnon käsittelyyn todennäköisesti alkukeväästä.

Mitä seuraat erityisellä mielenkiinnolla sitten, kun laki on voimassa?

– Tässä on kyseessä mahdollistava lainsäädäntö, se tekee tulevaisuutta. Siitä aukeaa hirveän monia polkuja. Se kiinnostaa kovasti, miten tutkimus ja kehittämistoiminta lähtevät menemään eteenpäin, Hannu Hämäläinen sanoo.

Hannu Hämäläinen, 64

Neuvotteleva virkamies STM:ssä 2011–.

Yhteiskuntatieteiden maisteri.

Aiempia työpaikkoja: Johtava asiantuntija THL:ssa, Innovaatio- johtaja sekä tilasto- ja rekisteriasioista vastaava tulosaluejohtaja Stakesissa, käynnisti projektinjohtajana hyvinvointi- ja tietoyhteiskuntaklusterihankkeita STM:ssä.