Suomi onnistuu kasvattamaan terveysalan kasvuyrityksiä sekä houkuttelemaan merkittäviä kansainvälisiä investointeja vain, jos terveysalalla on riittävästi kasvuyrityksiä ja jos ne saavat riittävästi tukea kasvuunsa sekä kasvurahoitusta. Käytännössä Suomessa tarvitaan terveysalaan erikoistuneita hautomoita ja kiihdyttämöitä sekä pääomasijoitusrahasto, jotta kaikki lupaukset terveysalan kasvusta saadaan lunastetuiksi. Tämä johtopäätös on vedetty tuoreesta Startup Genomen tekemästä kansainvälisestä tutkimuksesta. Startup Genome vertailee vuosittain startup-ekosysteemien vahvuuksia keskenään ja tänä vuonna terveysalaa tarkasteltiin ensimmäistä kertaa omassa kategoriassa.

– Tällä hetkellä toimialaerikoistuneiden kasvupalveluiden ja rahaston puute hidastaa merkittävästi kasvua terveystoimialalla”, toteaa Helsinki Business Hubin toimitusjohtaja Marja-Liisa Niinikoski.

Kasvupalveluiden ja -rahaston lisäksi vertailun mukaan erityisesti pääkaupunkiseudulla terveysalan startupien kasvua hidastavat myös tutkimusrahoituksen puute sekä tutkimus- ja tuotekehitysintensiivisten yritysten määrä. Saman vertailun mukaan patentoituja ratkaisuja syntyy vähän eikä toimialalla pystytä kaupallistamaan immateriaalioikeuksia riittävästi.

Terveysalan kasvun vauhdittamiseksi yliopistojen, sairaaloiden, kaupunkien ja valtion on kyettävä tekemään paremmin yhteistyötä. Tässä tarkoituksessa esimerkiksi pääkaupunkiseudulla Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto, HUS, kolme ammattikorkeakoulua sekä Helsingin ja Espoon kaupungit käynnistivät jo toistamiseen yhteisen kolmivuotisen aloitteen, Health Capital Helsinki.

– Tällä projektikaudella tässä yhteistyöhankkeessa on päästävä toimeenpanossa seuraavalle tasolle sekä kyettävä ratkaisemaan toimialan kasvun haasteita yhdessä. Pelkkä keskustelu ja yhteistyömahdollisuuksien kartoittaminen ei enää riitä, Niinikoski sanoo.