Helsingin kaupungin työterveyshuollon Työterveys Helsingin lääkäri, työterveyden dosentti Helena Miranda kertoo hätkähdyttävän asian.

Suomessa kirjoitetaan tuki- ja liikuntaelinten kipujen vuoksi sairauslomia eniten Euroopassa.

Sairauslomat ennen ja jälkeen tule-leikkausten ovat Itä-Suomen yliopistossa tehdyn rekisteritutkimuksen mukaan koko ajan pidentyneet, vaikka leikkaustoiminta on kehittynyt.

Helsinki haraa trendiä vastaan. Sen työntekijöiden sairauspoissaolot vähenivät tänä vuonna marraskuun loppuun mennessä 10 000 työpäivän verran.

Selkäkipuisten sairauslomat vähenivät 32, kyynärpäävaivaisten 42 ja olkapääkipuisten 8 prosenttia. Se tarkoittaa arviolta 2,6 miljoonan euron laskennallista säästöä vuodessa.

Poikkeuksellinen kehitys on Helena Mirandan käynnistämä. Juuri siksi Mediuutiset valitsi hänet toiselle sijalle vuoden Terveysalan 100 vaikuttajaa -listalla.

Helsingin ihmeen taustalla on Mirandan halu selvittää, mitä tuorein tutkittu tieto sanoo kivun hoidosta ja suhteesta työkykyyn.

Hän tutki aihepiiriä Työterveyslaitoksella ja kävi Bostonissa hakemassa lisäoppia. Mirandalla on aiheesta myös omaa kokemusta, sillä hän on krooninen kipupotilas.

Miranda palasi tutkimustauon jälkeen kliinikoksi ensin pankki- ja vakuutusalalle ja sitten Helsinki Työterveyteen.

Hän halusi nähdä, mitä työterveyshuolto voi käytännössä tehdä kipuoireisten hyväksi.

– Oikeastaan järkytyin. Toimintatavat olivat niin vanhentuneita.

Miranda havaitsi, että Suomessa tule-kipuihin suhtaudutaan yhä hyvin biomedisiinisesti: pelkkänä kudosvauriona, johon liittyy mekaaninen rasitustekijä.

Hoitokin on mekaanista: lepoa, leikkauksia ja vahvoja kipulääkkeitä.

– Kivun hoidossa ei juurikaan näkynyt psykososiaalinen puoli eikä aivotutkimuksen tieto siitä, että pitkittynyt kipu voi johtua myös keskushermoston yliherkistymisestä.

Opioidikipulääkkeet saattavat Mirandan mukaan ylläpitää kipuherkkyyttä, kuten myös unettomuus ja masennus, joita pitäisi aina seuloa kipuoireiselta.

Vuosi sitten julkaistu kivun Käypä hoito -suositus korostaa lääkkeettömien hoitokeinojen ensisijaisuutta.

– Lääkkeettömistä hoitokeinoista on saatu runsaasti positiivista tutkimusnäyttöä, Miranda sanoo.

Hän keräsi sitä kirjaansa Ota kipu haltuun, joka julkaistiin alkuvuodesta.

– Ei ole näyttöä siitä, että pitkät sairauslomat parantaisivat kroonista kipua. Päinvastoin, omien oireiden tarkkailu yksinään kotona saattaa ylläpitää kipua.

Työterveyslaitos on tutkinut, että osapäiväinen työssä jatkaminen kuntouttaa kipupotilaan nopeammin kuin täysi sairausloma.

Helena Miranda otti asiakseen jalkauttaa tutkimusmaailman oivallukset työterveyshuoltoon. Hän sai siihen tukea Helsingin kaupungin johdolta.

Syntyi kaksivuotinen Kipu ja työkyky -hanke, joka päättyy joulukuussa, mutta työ jatkuu.

– Ensi vuonna jalkautamme kipu- ja työkykyaiheista tietoa esimiehille. Heiltä kuulee vieläkin usein näkemystä, että työntekijän pitää pysyä kotona, kunnes kaikki kivut ovat ohi.

Miranda odottaa paljon myös lääkärivastaanoton vaihtoehdolta, työfysioterapeutin suoravastaanotolta.

– Lääkärit kirjoittavat joka toiselle kipuoireiselle sairauslomaa keskimäärin kymmenen päivää. Fysioterapeutin auttamista vain noin joka kymmenes tarvitsee sairauslomaa, muutaman päivän.

Fysioterapeutin tarkka tutkimus ja ohjeistus hälventää tule-potilaan pelkoa ja lisää hänen pystyvyyden tunnettaan.

– Oleellista on tarjoa potilaalle kuulluksi tulemisen kokemus.

***

Lue lisää:

Terveysalan 100 vaikuttajaa: Läpimurron tehnyt virtuaalihoito toi ykkössijan

Terveysalan 100 vaikuttajaa: Sinnikäs johtaja tarttui toimeen, kun psykiatripula uhkasi

Terveysalan 100 vaikuttajaa -listan kymmenen kärki