Marianne Kuusisto

Lääkitysturvallisuuskoordinaattori, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus. Kuusisto on Suomen ensimmäinen kansallinen lääkitysturvallisuuskoordinaattori. Hän koordinoi valtakunnallista asiantuntijaryhmää, joka rakentaa toimintamalleja apteekkien ja muiden sote-toimijoiden yhteistyöhön.

...

Ilkka Luoma

Johtaja, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Luoma on muutosjohtajana ja hyvinvointialueen väliaikaisen valmisteluelimen puheenjohtajana yksi niistä monissa rooleissa ahkeroivista sote-puurtajista, jotka paraikaa käytännössä luotsaavat sosiaali- ja terveydenhuoltoa kohti hyvinvointialueiden Suomea.

Lista jatkuu kuvan jälkeen.

Ilkka Luoma. Kai Tirkkonen

Marjukka Myllärniemi

Professori, Eroon koronasta -ryhmä. Myllärniemi oli ensimmäinen allekirjoittaja vetoomuksessa, jossa epämuodollinen Eroon koronasta -asiantuntijaverkosto astui ensimmäisen kerran julkisuuteen jakamaan poikkitieteellisiä havaintojaan koronakriisin pysäyttämiseksi.

Seija Paakkinen

Kardiologian alueylilääkäri, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä. Paakkinen keksi kumppaneineen ratkaisun, miten valtimotautipotilaat eivät putoa hoidon piiristä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välissä, ja kehitti siitä hoitopolun, jota voidaan hyödyntää kaikkialla Suomessa.

Anne Pitkäranta

Professori, tutkimusjohtaja, Hus. Kehitti tutkimushoitajakoulutuksesta valtakunnallista ja digitaalista. Mukana ovat kaikki yliopistosairaanhoitopiirit. Yhtenäinen koulutus on saanut suuren suosion ja siitä on kiinnostuttu myös muissa Pohjoismaissa.

Lista jatkuu kuvan jälkeen.

Mimi Rantanen.

Mimi Rantanen

Yleislääketieteeseen erikoistuva. Rantanen on kuluvana vuonna osoittanut monenlaista vastuunkantoa yhteisistä asioista. Hän hoiti puoli vuotta Malmin korona-aseman ylilääkärin tehtävää siirtyen heti korona-aseman lakkauttamisen jälkeen lainaan lääkäripulasta kärsivän Vuosaaren terveysaseman kehittäjälääkäriksi.

Risto O. Roine

Professori, puheenjohtaja, Kansallinen Long covid -asiantuntijaryhmä. Asiantuntijaryhmä seuraa ja analysoi kansainvälisesti kertyvää tietoa ja kokemusta pitkäkestoisen koronataudin diagnostiikasta ja hoidosta.

Olli Ruuskanen

Infektiotautiopin emeritusprofessori, puheenjohtaja, Hyvä käytäntö -konsensussuositustyöryhmä. Asiantuntijapaneelin laatiman uuden suosituksen avulla halutaan parantaa kroonista väsymysoireyhtymää sairastavien diagnostiikkaa, hoitoa ja kuntoutusta Suomessa.

Lista jatkuu kuvan jälkeen.

Eija Suorsa. Markku Ruottinen

Eija Suorsa

Plastiikkakirurgi, Tays. Suorsa veti plastiikkakirurgien valtakunnallista hanketta, jossa STM:n kanssa laadittiin kansalliset kriteerit hoitoarvioon ja leikkaukseen pääsystä kolmelle yleiselle plastiikkakirurgiselle toimenpiteelle. Kriteerit vähentävät potilaiden eriarvoisuutta.

Aki Vuokko ja Sanna Selinheimo

Apulaisylilääkäri ja psykologi, Työterveyslaitos. Rekrytoivat sisäilmaoireisia ja pitkittyneesti väsyneitä tutkimushankkeeseen, Digipimoon, jossa Suomessa ensimmäistä kertaa selvitetään näillä potilailla etäkuntoutuksen vaikuttavuutta. Mukana ovat myös Kela, Hus, Terveystalo sekä Jyväskylän ja Helsingin yliopistot.