Taiteilijan työskentelystä sosiaali- ja terveysalan yksikössä on jo saatu hyviä kokemuksia. Onnistuessaan taiteilijaresidenssi paitsi tukee hoitotyötä ja toimintatapojen kehittämistä, myös edistää henkilöstön työhyvinvointia.

Nyt ensisijaisesti sosiaali- ja terveyssektorin toimijoille suunnatussa tuoreessa menetelmäoppaassa kuvataan onnistuneen taiteilijaresidenssin kulkua ja hallintoa vaihe vaiheelta sekä esitellään erilaisia toimintamalleja taiteilijan palkkaamiseen.

Tarkoitus on rohkaista sosiaali- ja terveyssektorin yksiköitä taiteilijaresidenssimallin käyttöönottoon ja tukea sen toteuttamista.

Yhteisölähtöinen taiteilijaresidenssi on nimenomaan sosiaali- ja terveysalalle suunnattu toimintamalli, jossa taiteilija työskentelee pitkäkestoisesti sosiaali- ja terveysalan yksikössä, esimerkiksi päiväkodissa, palvelutalossa, päiväkeskuksessa, vankilassa tai sairaalassa.

- Taiteilijaresidenssiin sitoutunut henkilökunta saa paljon hyötyä työnsä uudistamiseen ja työssä jaksamiseen. Työ tuntuu merkitykselliseltä, kun näkee miten asiakkaat osallistuvat ja lähtevät mukaan taidetoimintaan. Opas rohkaisee ennakkoluulottomuuteen ja innovatiivisuuteen sekä rajat ylittävään yhteistyöhön, sanoo oppaan laatinut läänintaiteilija Pauliina Lapio.

Oppaan on laatinut Taiteen edistämiskeskuksen läänintaiteilija Pauliina Lapio osana taiteen käytön, osallisuuden ja hyvinvoinnin kehittämisohjelmaa. Itse residenssimalli pohjautuu Taiteen edistämiskeskuksessa vuodesta 2015 tehtyyn kehittämistyöhön.

Oletko lääkäri, hammaslääkäri, proviisori tai farmaseutti? Kirjautumalla saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.