Terveydenhoitopalvelujen kasvava kysyntä ja kansalaisten lisääntyneet odotukset hoidon mukavuuden ja nopeuden suhteen muuttavat palvelujen käyttöä Suomessa. Hoitoa haetaan yhä useammin muualta kuin perinteiseltä lääkärin vastaanotolta.

Esimerkiksi virtuaalipalvelut sekä kotiin tilattavat terveydenhoitopalvelut saavat jalansijaa.

Tämä käy ilmi kansainvälisen konsulttiyrityksen Accenturen tutkimuksesta, jossa kartoitettiin kansalaisten näkemyksiä terveydenhoitopalveluista.

– Kysyntä uudenlaisille, joustavammin saatavilla oleville terveydenhoitopalveluille on ilmeistä. Nuoret vauhdittavat digipalveluiden kehittämistä, mutta on erittäin tärkeää huomioida aktiivisesti myös vanhemman väestön sekä monisairaiden tarpeet ja odotukset, jotta eri käyttäjäryhmät voivat omaksua uusia palvelukanavia ja käyttökokemuksillaan auttaa kehittämään niitä edelleen, sanoo Accenture Suomen terveydenhoidon ja julkisten palveluiden toimialajohtaja Marko Rauhala tiedotteessa.

Selvityksen perusteella virtuaaliklinikat ja digitaaliset hoitoratkaisut kiinnostavat suomalaisia kovasti.

Vastaajista noin neljännes on käyttänyt jotain virtuaalista terveydenhoitopalvelua, ja seitsemän kymmenestä olisi valmis käyttämään sellaista. Kutakuinkin puolet suomalaisista hyödyntäisi mielellään virtuaalipalveluja, kun kyse on keskustelusta terveyteen liittyvästä huolesta lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen kanssa, terveydentilan monitoroinnista, muistutuksista liittyen terveyden ylläpitoon, seurantakäynnistä tai sairaalajakson jälkeisistä kotihoitopalveluista.

Vasta noin yksi kymmenestä on käyttänyt tarvittaessa saatavia, esimerkiksi kotiin tilattavia terveydenhoitopalveluita, mutta jopa 53 prosenttia harkitsisi käyttävänsä näitä toistaiseksi Suomessa vielä melko harvinaisia on-demand -palveluita.

Suomalaisten palveluvalintoja ohjaavat palvelujen hinta sekä niiden käytön mukavuus.

Hoitoajan ja -paikan suomalaiset valitsevat kustannusten lisäksi odotusajan ja kätevyyden perusteella. Kolmannes vastaajista totesi kustannusten olevan tärkein valintaan vaikuttava tekijä. Lähes yhtä tärkeinä koettiin odotusaika ja kätevä sijainti.

Ikäryhmien välillä on jonkin verran jakaumaa. Suuriin ikäluokkiin kuuluvat kokivat nuorempia sukupolvia useammin tärkeänä muun muassa vastaamisnopeuden lisäkysymyksissä vastaanoton ulkopuolella sekä odotusajan ja vastaanoton nopeuden.

Nuoremmat sukupolvet valitsevat vanhempia hieman todennäköisemmin palveluntarjoajan, joka tarjoaa monipuolisesti digitaalisia ratkaisuja, kuten videovastaanottoja tai etäseuranta- tai telelääketiedelaitteita terveydentilan seurannassa.

Tutkimukseen osallistui 853 suomalaista.