Suomen terveydenhuoltomenot olivat 22 miljardia euroa vuonna 2019, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Kasvua oli reaalisesti kolme prosenttia vuoteen 2018 verrattuna.

Asukasta kohden menot olivat 3 983 euroa.

Kasvua oli etenkin avohoidon reseptilääkkeissä (10,1 prosenttia), perusterveydenhuollossa (4,5 prosenttia) sekä ikääntyneiden ja vammaisten pitkäaikais- ja kotihoidossa (4,2 prosenttia).

Erikoissairaanhoidon menot olivat kahdeksan miljardia euroa, ja se on suurin yksittäinen menoerä terveydenhuollossa. Yhdessä perusterveydenhuollon (3,4 miljardia) kanssa ne vastasivat hieman yli puolta kaikista vuoden 2019 terveydenhuollon menoista.

Erikoissairaanhoidon menoissa kasvua oli 2,5 prosenttia vuoteen 2018 verrattuna.

Terveydenhuollon menojen julkisen rahoituksen osuus oli 76,8 prosenttia ja yksityisen rahoituksen osuus 23,2 prosenttia. Julkisen rahoituksen osuudessa nousua oli 0,8 prosenttiyksikköä vuoteen 2018 verrattuna.

Terveydenhuollon menojen suhde bruttokansantuotteeseen kääntyi nousuun viime vuosien laskun jälkeen ja oli 9,2 prosenttia. Tämä oli 0,2 prosenttiyksikköä vuotta 2018 enemmän ja 0,4 prosenttiyksikköä OECD-maiden keskitasoa korkeampi.

Koronaepidemian vaikutus terveydenhuollon menoihin näkyy vasta vuoden 2020 raportissa, joka julkaistaan ensi vuonna.