Eduskunta on myöntänyt osana valtion ensi vuoden budjettia yhteensä 1,4 miljoonaa euroa terveydenhuollon kansallisten laaturekisterien kehittämiseen. Rahoitus on vuosille 2021–2022.

Vielä joulukuun alkupuolella rahoitus asialle oli epäselvä.

Vuonna 2019 voimaan tulleet THL-lain muutokset sekä laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä määrittelevät laaturekisterit osaksi THL:n pysyvää toimintaa ja luovat edellytykset laaturekisterien toiminnalle.

Laitoksen rekisterinpidollisella vastuulla olevat laaturekisterit määritellään STM:n asetuksella. Asetuksen aikataulu on vielä auki.

– Jotta systemaattinen, kansallinen hoidon laadun seuranta voisi alkaa toden teolla, tarvitsemme asetuksen lisäksi pysyvän rahoituksen, sanoo THL:n laaturekisterihankkeen johtaja, ylilääkäri Jonna Salonen tiedotteessa.

– Laaturekisteritoiminta on sijoitus hyviin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin ja hoidon laatuun. Laadun parantuminen johtaa parempiin hoitotuloksiin ja näkyy siten myös parempana kustannusvaikuttavuutena, hän jatkaa.

THL:ssä on laskettu, että laaturekisterien rahoituksen tulisi olla vuosittain noin kolme miljoonaa euroa. Tämän lisäksi tarvitaan ICT-toteutuksen rahoitus, joka on erityisesti alkuvaiheen investointitarpeiden vuoksi yhtä suuri kuin muun laaturekisteritoiminnan rahoitustarve yhteensä. ICT-rahoituksen tarve pienenee vuosittain.

– Suunnittelemme parhaillaan ensi vuoden laaturekisteritoimintaa. Painopisteenä on valmistautuminen lakisääteiseen toimintaan. Lisäksi laaturekisteritoiminnan tietotuotantoa viedään eteenpäin Valtava-hankkeessa. Yksityiskohtaisempi laaturekisteritoiminnan suunnitelma valmistuu tammikuussa 2021, Salonen sanoo.

THL on kehittänyt mallia terveydenhuollon kansallisia laaturekistereitä varten hankkeessa, joka alkoi helmikuussa 2018 ja päättyy tämän vuoden lopussa.

Laaturekisterihankkeen tautikohtaiset pilottirekisterit ovat diabetes, eturauhassyöpä, hiv, iskeeminen sydäntauti, psykoosi, reuma ja selkäkirurgia. Lisäksi kaksi työryhmää on selvittänyt hoitotyön ja perusterveydenhuollon laatua.