Valviran digitaaliset palvelut laajenevat. Terveydenhuollon kantelut voi tehdä nyt sähköisesti Valviran verkkosivujen kautta.

Valvira käsittelee kantelut, joissa epäillään hoitovirhettä, joka on johtanut potilaan kuolemaan tai vaikeaan pysyvään vammautumiseen. Muut potilaan hoitoa koskevat kantelut tehdään aluehallintovirastoon.

Valvira ohjeistaa ensisijaisesti keskustelemaan asiasta hoitopaikassa, jos asiakas on hoitoon tyytymätön. Jos keskusteluista ei ole apua, voi tehdä kirjallisen muistutuksen hoitopaikan terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle. Muistutus on usein nopein tapa selvittää tilanne. Kantelun voi tehdä myös valvontaviranomaiselle, vaikka ee olisi tehnyt muistutusta. Valvontaviranomainen eli Valvira tai aluehallintovirasto voi tapauskohtaisesti siirtää asian käsiteltäväksi muistutuksena hoitopaikkaan. Siirtämisestä ilmoitetaan kantelun tekijälle.

Myös sosiaalihuollon kantelut on mahdollista tehdä sähköisesti Valviran verkkosivujen kautta. Valvira käsittelee sosiaalihuollon kantelut silloin, kun kyseessä on laajakantoinen tai periaatteellinen asia. Muut asiat käsittelee aluehallintovirasto.

Valvira on viime vuosina siirtänyt terveydenhuollon kanteluja muistutuksena käsiteltäviksi yhä enemmän, ja samalla ohjannut terveydenhuollon toimijoita asianmukaiseen muistutusten käsittelyyn ja potilasturvallisuuden varmistamiseen.

Vuonna 2020 Valviran selvitettäväksi tuli 368 terveydenhuollon kantelua. Määrä laski edellisvuodesta (421 vuonna 2019).

Lue myös: