Apotin käyttöönotto on ollut iso asia, se tiedettiin jo etukäteen ja sellaiseksi se on käytännössä myös muodostunut. Henkilökuntaa on koulutettu ja ruuhkiin varauduttu, ja niistä on myös informoitu väestöä. Silti kipuilua, pelkoja ja jopa irtisanou­tumisen harkintaa on tuotu julki monesta suusta, etenkin lääkärien taholta.

Mediuutiset uutisoi Apottikokemus.fi-sivustosta, jonka kommenttitulvasta voi päätellä, että ainakin alku on ollut hankalaa, eikä kaikki palaute ole edes painokelpoista. Kommen­teista paistaa syvä turhautuminen: kumpaa elvytetään, potilasta vai Apotin tietokantaa? Järjestelmän pelätään hidastavan hoitoprosessia etenkin silloin, kun on kyse sekunneista. Eräs lääkäri kertoo saaneensa jännetuppitulehduksen hiiren kliksuttelun lisääntymisen seurauksena.

Myös hoitajia huolestuttaa. He kertovat Apotin klikkailun vievän enemmän aikaa kuin potilaan hoitamisen. Priorisoinnista keskustelu yksiköissä ainakin on tarpeen ja sitä varmasti käydään. Maalaisjärjellä ajatellen Apottikokemus-sivusto on tehnyt Apotin käyttäjille suuren palveluksen. Suurimmat paineet saadaan purettua ja sanallistettua, eikä vertaiskokemuksen arvoa pidä myöskään vähätellä.

Vastakkaisiakin mielipiteitä on esitetty. Joku arveli, että varsinkin tietoteknisesti hyvin orientoituneilla on ollut vähemmän vaikeuksia potilastietojärjestelmän opettelussa ja sen ominaisuuksien hyödyntämisessä. Sairaanhoitaja Espoosta kirjoittaa, että Apotti toimii kyllä hyvin, mutta se edellyttää, että kaikki osaavat käyttää järjestelmää oikein. Siihen pääseminen vaatii työtä ja aikaa.

Apotin käyttöönoton tavoite on ollut parantaa palvelua, sujuvoittaa työtä arjessa ja lisätä potilasturvallisuutta. Paperikirjaamisesta luopuminen lisää valtavan tietomäärän saatavuutta eri yksiköiden välillä. Apotissa on myös mahdollisuus kustomoida näkymiä omiin tarpeisiin sopivaksi.

Apotin hankinta- ja toteutuskustannukset ovat mittavat. Se on Husin historian suurin yksittäinen kehittämishanke, jonka toivoisi maksavan itsensä takaisin. Työnantajan viisautta on huolehtia koulutuksesta, tukitoimista, lisäresursseista ja riittävästä siirtymäajasta, yksilölliset työnkuvat huomioiden. Kokemuksista sekä virheistä oppi­minen ja jatkuva käyttökokemusten seuranta olisi oltava etusijalla johtamista ajatellen.

Toukokuussa samassa järjestelmässä on koko Hus, Meilahden kampus ja Töölön sairaala liittyvät mukaan viimeisten joukossa. Potilastietojärjestelmähankkeen ulkopuolelle tähän asti jääneillä kunnilla on mahdollisuus liittyä Apotin alkuperäiseen järjestelyyn vielä huhtikuun 20. päivään asti.

Vertais­kokemuksen arvoa ei pidä vähätellä.