Tampereen ammattikorkeakoulussa alkaa tammikuussa terveysalan ammattilaisille suunnattu ylempi tutkinto-ohjelma, joka sisältää uudenlaisen opintokokonaisuuden genomitiedosta. Siinä pureudutaan geenitiedon ja niin sanotun big datan käyttöön terveyden edistämisen suunnittelussa ja tutkimuksessa.

– Nyt alkavaan terveyden edistämisen tutkinto-ohjelmaan sisältyvä 10 opintopisteen laajuinen uusi osio genomitiedosta on ainutlaatuinen kokonaisuus. Pureudumme tässä koulutuksessa syvälle datan käyttöön, siihen miten sen avulla voidaan edistää ihmisen terveyttä ja miten se vaikuttaa terveyden tutkimukseen, yliopettaja Arja Halkoaho kertoo TAMKin tiedotteessa.

Koulutusjakson taustalla on se, että ihmisen koko perimästä saatavaa tietoa pystytään tulevaisuudessa hyödyntämään terveydenhuollossa entistä enemmän ja lääketiede on menossa yhä yksilöllisempään suuntaan.

Genomitieto tulee jatkossa vaikuttamaan merkittävästi terveydenhuoltoon, niin terveyden edistämiseen kuin sairauksien hoitoon.

– Terveydenhoidossa hoidetaan entistä enemmän syitä eikä oireita. Pystymme uuden massatiedon avulla hakemaan syitä sairauksiin ja tuottamaan tietoa esimerkiksi kansantautien ehkäisyyn ja väestön terveyden edistämiseen. Samaan aikaan asiakkaat ja potilaat haluavat koko ajan yksilöllisempää tietoa terveydestään, he teetättävät geenitestejä ja mittaavat itseänsä erilaisilla terveysapplikaatioilla, Halkoaho sanoo.

Tavoitteenamme on, että ammattilainen osaa keskustella paremmin asiakkaidensa kanssa.

Tampereen ammattikorkeakoulun terveyden edistämisen ylempään tutkinto-ohjelmaan voi hakea syksyn yhteishaussa 4.– 18. syyskuuta.

Koulutukselle on tarvetta, sillä Halkoahon mukaan terveydenhuollon henkilöstölle on valtava haaste ymmärtää lääketieteen digitaalisen vallankumouksen kokonaisuutta.

– Olemme ammattikorkeakouluissa jääneet jälkeen siinä, miten esimerkiksi genomitiedon hyödyntäminen pitäisi ottaa huomioon terveydenhuollon ammattilaisen koulutuksessa. Tavoitteenamme on, että meiltä valmistuva terveyden edistämisen koulutuksen suorittanut ammattilainen ymmärtää, mitä genomitieto on, osaa hyödyntää sitä ja osaa myös keskustella paremmin omien asiakkaidensa kanssa, Halkoaho sanoo.

Tämä tuo paradigman muutoksen myös terveyden edistämiseen.

Tampereen ammattikorkeakoulu sai hiljattain rahoituksen TKI-profiloitumishankkeeseen, jossa kehitetään tiedon ja datapankkien uudenlaista hyödyntämistä sekä asiakkaan kokonaisvaltaisempaa osallistamista tiedon tuottamiseen.

Tutkimushankkeessa tehdään yhteistyötä muun muassa Tampereen biopankin, Tampereen yliopiston ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa. Hankkeen valmisteluun osallistunut Halkoaho kertoo, että tuloksia tullaan hyödyntämään tutkintokoulutuksessa.

– Lähdemme kehittämään koulutusta ja tutkimustoimintaa tukemaan sitä valtavaa muutosta, mikä lääketieteen alalla on tapahtumassa. Tämä tuo paradigman muutoksen myös terveyden edistämiseen. Esimerkiksi geenitieto lisää äärettömän paljon eettisiä näkökohtia, kuten sen, että tieto koskettaa myös perheen jäseniä.

Lue myös:

Näin ehkäistäisiin liki 2 000 sydän- tai aivoinfarktia vuosittain: Unohdetaan viiden vuoden seulontaväli – Mitataan riskitekijöitä potilaskohtaisesti (MU 4.4.2019)

Leegio onkogeenejä tunnistettu – Niistä on apua keuhkosyövän yksilöllisessä lääkehoidossa (MU 28.3.2019)

Lääkärille meinasi mennä sormi suuhun, kun vastaanotolle tuli ultranopea CYP2D6-metaboloija (MU 1.3.2019)