Valtio järjestelee uusiksi digitaalisia palveluja, joiden kautta kansalaisille jaetaan tietoa tarjolla olevista terveyspalveluista.

Hoitopaikan valinnan pohjaksi on tähän asti jaettu tietoa sivustolla nimeltä Hoitopaikanvalinta.fi. Jatkossa tämä sivusto keskittyy opastamaan vain terveydenhuollon kansainvälisissä tilanteissa eli rajat ylittävässä terveydenhuollossa.

Sivuilta saa tietoa suomalaisen potilaan oikeuksista hoitoon ulkomailla ja ulkomaalaisen potilaan hoidosta Suomessa sekä hoitokustannuksista, hoidon korvauksista ja terveydenhuollosta eri maissa.

Kotimaisten terveysasemien, sairaaloiden ja muiden terveyspalvelujen valintaa tukevat tiedot löytyvät jatkossa Suomi.fi -verkkopalvelusta, jossa on tietoa eri elämäntilanteisiin liittyvistä julkisista palveluista.

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan tietojen siirto Suomi.fi:hin selkeyttää asiakkaan asiointia.

Suomi.fi-verkkopalvelun Hoitopaikan valinta-osiossa kerrotaan muun muassa:

* Terveysaseman valinnasta

* Sairaalan valinnasta

* Lääkärin, terveydenhoitajan tai muun hoitavan ammattihenkilön valinnasta

* Muiden terveydenhuollon palvelujen valinnasta

* Palvelusetelin käyttämisestä hoitopaikan valinnassa.

* Terveysasemien ja sairaaloiden tarjoamista palveluista.