Nevala lähtee kehittämään ”Suomen parhaan yliopistosairaalan” toimintaa.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallitus valitsi kokouksessaan uudeksi Oulun yliopistollisen sairaalan hallintoylilääkäriksi lääketieteen tohtori Terhi Nevalan.

Terhi Nevala on lääketieteen tohtori ja radiologian erikoislääkäri. Hän on suorittanut sosiaali- ja terveysjohtamisen executive MBA -tutkinnon ja työskennellyt Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä vuodesta 2002 lähtien, viimeksi hallinnollisen osastonylilääkärin tehtävässä kuvantamisen toimialueella. Vs. hallintoylilääkärinä hän on työskennellyt syksystä 2018 lähtien.

– Hallintoylilääkärin tehtävät painottuvat erikoissairaanhoidon palvelujen kehittämiseen, tiedon tuotantoon ja analytiikkaan sekä lääkäreiden perus- ja erikoistumiskoulutuksen koordinointiin. On hienoa päästä kehittämään yhden Suomen parhaimman yliopistosairaalan toimintaa, Nevala sanoo tiedotteessa.

Viran kelpoisuusehtona on erikoislääkärin pätevyys tai terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen myöntämä vastaava oikeus ja lääketieteen tohtorin arvo tai lääketieteen tutkinto sekä lisäksi erikoislääkärin hallinnon pätevyys tai kokemusta hallinnollisista tehtävistä.

Ppshp:n hallitus käsitteli myös alustavaa ennakkotietoa vuoden 2019 tilinpäätöksestä. Alustava tilikauden ylijäämä on noin 8,9 miljoonan euroa. Tulokseen positiivisesti vaikuttavia tekijöitä ovat olleet mm. loppuvuoden kasvanut palvelutuotanto, odotettua alhaisempi kustannuskehitys mm. potilasvakuutuksen osalta sekä satunnaiset tulot.

Sairaalan hoitojonoja on purettu tekemällä lisätöitä. Myös alkusyksystä avatut uudet leikkaussalit ja vuodeosasto ovat kasvattaneet Oysin hoitokapasiteettia. Syksyllä käynnistetty talouden sopeuttamisohjelma ja tulosalueiden toteuttamat säästö- ja tehostamistoimenpiteet vaikuttivat myös merkittävästi positiivisen tuloksen muodostumiseen. Hallitus käsittelee virallisesti tilinpäätöksen maaliskuun kokouksessaan.