Haluamme korjata pari asiaa Mediuutisten jutussa Terapiaa tarvitaan yhä enemmän, mutta taustalla kiistellään rahoituksesta (29.1.).

Kunnat, sairaanhoitopiirit, Kela ja tulevat hyvinvointialueet yrittävät kaikki kehittää suomalaisten saamaa mielenterveyden häiriöiden hoitoa ja kuntoutusta. Asiantuntijat ovat ongelmista ja kehitystarpeista samaa mieltä. Nykyjärjestelmän pirstaleisuus johtaa vähien resurssien käyttöön tavalla, joka ei maksimoi potilaille kertyvää hyötyä. Monet jäävät kokonaan ilman vaikuttavaa hoitoa ja useimpien hoito alkaa liian pitkällä viiveellä. Prosessien kehittäminen kokonaisuuksina, nopea hoitoon ohjaus sekä vaikuttavuuden seuranta samoilla mittareilla ovat yhteisiä tavoitteita.

Kelan sosiaalilääketieteellisen neuvottelukunnan mukaan mielenterveyden häiriöistä kärsivien potilaiden hoito- ja kuntoutuspolkua tulisi kehittää kokonaisuutena. Myös lyhytpsykoterapioiden saatavuutta tulisi parantaa. Kela, Hus sekä STM:n rahoittama kansallinen Terapiat etulinjaan -hanke tekevät läheistä yhteistyötä kokonaisjärjestelmän kehittämiseksi ja optimoimiseksi.

Rakennamme kansallisessa yhteistyössä toimintamallia, joka mahdollistaa näyttöön perustuvien lyhytterapioiden saamisen kaikkien suomalaisten ulottuville. Kelan tuella olemme aloittaneet myös yhteisen tutkimusprojektin aiheesta.

On tärkeää viedä näyttöön perustuvia psykoterapeuttisia menetelmiä etulinjaan. Jos voimme näin toimimalla osittain vähentää kuntoutuspsykoterapian tarvetta niin samalla helpotamme pitkää kuntoutusterapiaa tarvitsevien mahdollisuuksia löytää viivytyksettä itselleen sopiva terapeutti.

Mielenterveyspalveluiden kokonaisuuden kehittämisestä ja verovarojen vastuullisesta käytöstä kiinnostuneina emme tunnista jutussa kuvattuja ristiriitoja toimijoiden välillä.

Samuli Saarni, hankejohtaja, Terapiat Etulinjaan

Janne Leinonen, johtava ylilääkäri, Kela

Jesper Ekelund, toimialajohtaja, Hus Aivokeskus

Lue seuraavaksi: