Suomen Fysioterapeuttien edustajisto on valinnut liiton kunniajäseneksi fysiatri, yleislääketieteen erikoislääkäri Jukka Pekka Kourin. Hän on kansainvälisten kipuyhdistysten IASP:n ja WIP:n jäsen ja hänellä on kivunhoidon ja kuntoutuksen erityispätevyys.

Kouri on yleisölle tuttu muun muassa useista televisio-ohjelmista, joissa hän tuo kansantajuisesti esiin fysioterapiaa. Lisäksi hän on kouluttanut fysioterapeutteja useissa erilaisissa koulutuksissa.

Suomen Fysioterapeutit on fysioterapeuttien ja fysioterapiaopiskelijoiden oma ammattiliitto, joka edistää jäsentensä taloudellista ja ammatillista asemaa. Liitto tukee fysioterapeuttien asiantuntijuutta ja ammatti-identiteettiä, edistää alan tutkimusta ja koulutusta, kehittää työelämää sekä vaikuttaa sosiaali- ja terveyspoltiikkaan.

Liiton vuosittain kokoontuva edustajisto palkitsi lisäksi kultaisin ansiomerkein fysioterapian saralla ansioituneet pitkäaikaiset toimijat fysioterapeutit Peter Halénin, Hanna Hännikäisen, Petteri Kohon ja Titta Peterin.