Tekonivelsairaala Coxan kehittämää tekoälytyökalua pilotoidaan parhaillaan Ruotsin ja Hollannin sairaaloissa.

Coxa keräsi viimeisen 11 vuoden aikana leikattujen yli 35 000 potilaan terveydentilasta, riskitekijöistä ja leikkausten tuloksista laajan ja tarkan tietokannan. Tämän taustadatan avulla syntyi tekoälyä hyödyntävä järjestelmä, joka on mahdollistanut tekonivelleikkauksen yksilöllisten riskien arvioinnin.

– Ruotsissa ja Hollannissa on menossa työkalun kansainvälinen koeponnistus, jossa selvitetään, kuinka tarkasti tietoihimme perustuvat riskitasot pitävät paikkansa muissa sairaaloissa. Työkalun algoritmia korjataan tarvittaessa, jotta se tuottaisi mahdollisimman tarkan ennusteen muiden sairaaloiden hyödynnettäväksi, kertoo Tekonivelsairaala Coxan johtava ylilääkäri Teemu Moilanen tiedotteessa.

Lue myös:

Coxan Tampereella kehitetty, tekoälyä hyödyntävä työkalu laatii ennusteen esimerkiksi potilaan komplikaatio- ja infektioriskistä jo iän, sukupuolen, painon, pituuden ja muutaman terveystiedon perusteella. Työkalu auttaa tunnistamaan ne potilaat, joille ei tulisi tehdä leikkausta tai joiden tulisi parantaa terveydentilaansa ennen leikkausta.

Tavoitteena on ollut parantaa leikkausten onnistumisprosenttia ja vähentää komplikaatioita, mikä säästää rahaa ja vähentää potilaiden kärsimystä.

Coxan tutkimusjohtaja Antti Eskelisen mukaan maailmalla on aiemminkin yritetty tehdä vastaavaa sovellusta, mutta lopputulokset ovat jääneet pinnallisiksi. Tällaisessa mittakaavassa riskiarvion automatisointia ei kuitenkaan ole yritetty missään maassa.

Ruotsin ja Hollannin käyttöjaksojen jälkeen vuorossa on suomalaiseen lääketieteelliseen osaamiseen perustuvan uuden vientituotteen laajempi kaupallistaminen.

Lue myös: