Potilasvahinkoilmoitusten määrä kääntyi viime vuonna hienoiseen laskuun.

Potilasvakuutuskeskus vastaanotti vuoden 2017 aikana yhteensä 8 655 potilasvahinkoilmoitusta eli reilut 300 ilmoitusta vähemmän kuin vuonna 2016.

Pitemmällä aikavälillä potilasvahinkoilmoitusten määrässä on ollut kuitenkin nouseva trendi. Vuosien 2010 ja 2016 välillä ilmoitusmäärät kasvoivat 20 prosentilla.

Myös muissa Pohjoismaissa ilmoitusmäärät ovat kuluvan vuosikymmenen aikana merkittävästi kasvaneet, mutta niissä kasvu näyttäisi parin viime vuoden aikana tasaantuneen.

Potilasvakuutuskeskus ratkaisi viime vuoden aikana 8 632 ilmoitettua tapauksia. Niistä korvattavaksi katsottiin 27 prosenttia eli 2 338 kappaletta.

Yleisimmät korvattavat potilasvahingot olivat jälleen sattuneet lonkan ja polven tekonivelleikkauksissa. Viime vuonna korvauksia maksettiin 303:sta lonkan ja 164:stä polven tekonivelleikkauksen yhteydessä sattuneesta vahingosta.´Seuraavaksi eniten korvataan hammashoidollisia toimenpiteitä, useimmiten juurihoitoon tai proteettiseen hoitoon liittyen.

Tekonivelleikkauksia tehdään vuosittain paljon, joten niissä tapahtuu myös runsaasti potilasvahinkoja. Viime vuonna tekonivelleikkauksia tehtiin yhteensä noin 25 000.