Kanadalaistyöryhmän johtamassa OECD-hankkeessa vahvistettiin kansainväliset tekonivelleikkausten vaikuttavuuden mittausstandardit.

Samalla verrattiin lonkan ja polven tekonivelleikkausten vaikuttavuutta eri sairaaloissa potilaiden arvioinnin perusteella. Vertailun aineistona olivat potilaiden omiin arviointeihin perustuvien Oxford Knee ja Hip Score -kyselymittausten tulokset.

Suomea hankkeessa edustaneen Tekonivelsairaala Coxan tulokset olivat kansainvälisen vertailun kärjessä.

– Oli tietenkin hyvä tietää, että tuloksemme kestävät vertailun mihin tahansa kansainväliseen toimijaan, mutta vielä tärkeämpää on se, että vaikuttavuutta mitataan potilaan näkökulmasta, ja mittaamiselle saatiin nyt sovittua kansainväliset standardit, sanoo Tekonivelsairaala Coxan tutkimusjohtaja Antti Eskelinen Coxan tiedotteessa.

OECD-hankkeessa sovittiin, että polven ja lonkan tekonivelleikkausten vaikuttavuuden mittauksessa käytetään jatkossa Oxford Knee ja Hip Score -kyselyitä. Ne on kehitetty nimensä mukaisesti Englannissa, Oxfordin yliopistossa.

Vertailussa kerättiin tuloksia kahdeksasta maasta. Mukana pilottivertailussa oli sairaaloita ja laaturekisterejä seuraavista maista: Englanti, Alankomaat, Ruotsi, Kanada, Sveitsi, Australia, Suomi ja Italia.

Mukaan hyväksyttiin kustakin maasta vain ne sairaalat tai valtakunnalliset laaturekisterit, jotka olivat kattavasti ja riittävän pitkältä ajalta keränneet tietoa tekonivelleikkausten vaikuttavuudesta. Kriteerit täytti Suomessa ainoana sairaalana Tekonivelsairaala Coxa.

Perinteinen lääkärin näkemyksen painottaminen leikkausten onnistumisen arvioinnissa on viimeisen vuosikymmenen aikana vaihtunut monissa maissa potilaan näkemyksen priorisointiin. Potilaan subjektiivinen arvio, joka tehdään hoitohenkilöstöstä riippumattomasti, poikkeaa toisinaan kirurgin arviosta.

– Jos potilas itse arvioi, että polvi ei toimi hyvin leikkauksen jälkeen, tavoitetta ei olla saavutettu, vaikka leikkauksen jälkeinen röntgenkuva näyttäisi asianmukaiselta. Potilaslähtöinen vaikuttavuusmittaus yleistyy, mutta on Suomessakin vielä hyvin harvinaista verrattuna esimerkiksi Ruotsiin, Hollantiin ja Englantiin, Eskelinen sanoo.

Oxford Score -mittaus perustuu validoituun, helposti täytettävään ja 12 vakiokysymystä sisältävään kyselyyn, jonka tulokset muunnetaan pisteiksi. Kysely tehdään ennen leikkausta sekä 2–3 ja 12 kuukautta sen jälkeen. Kysymykset käsittelevät mm. potilaan kokemusta kivusta ja toimintakyvystä.

Eskelinen pitää tärkeänä, että hoitotulosten vaikuttavuuden vertailu sairaaloiden kesken yleistyisi Suomessa.

– Koska sairaalat ovat julkisesti rahoitettuja, niiden pitäisi myös kyetä esittämään julkisesti tiedot leikkaustensa vaikutuksista. Avoin vertailu auttaa sairaaloita parantamaan toimintaansa ja antaa potilaille perusteen arvioida sekä valita hoitopaikkansa, hän sanoo.

Tekonivelleikkausten vaikuttavuuden mittaamisen standardointi ja eri maiden vaikuttavuustulosten vertailu oli osa OECD:n uutta, laajaa Health at a Glance 2019 -projektia, joka käsitteli kattavasti 36 jäsenmaan asukkaiden terveyttä.

Kyse ei ollut tieteellisestä tutkimuksesta, vaan kansainvälisestä pilottivertailusta.

OECD:n koko Health at a Glance 2019-raportti löytyy täältä.

Tekonivelleikkausten vaikuttavuus -pilottivertailu löytyy osasta 6, liitteen sivulta 2.

*

Oletko lääkäri, hammaslääkäri, proviisori tai farmaseutti? Kirjautumalla tänne saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi ilmaiseksi.

*

Lue myös: