Hedelmällisessä iässä olevat lonkan tekonivelleikkauksen läpikäyneet potilaat saavat vähemmän lapsia kuin leikkaamattomat. Leikatut naiset myös tekevät abortin terveydellisistä syistä todennäköisemmin kuin leikkaamattomat.

Tiedot käyvät ilmi Ilari Kuitusen väitöskirjatutkimuksesta, joka tiivistää tiedotteessa tutkimuksensa johtopäätökset:

– Nuorilla, hedelmällisessä iässä olevilla potilailla lonkan tekonivelleikkaus vaikuttaa lisääntymisterveyteen. Lonkan tekonivelleikkauksen jälkeenkään ei raskaaksi tulemista kuitenkaan tarvitse vältellä eikä synnytyksellä myöskään ole mitään negatiivista vaikutusta lonkkatekonivelen pitkäaikaispysyvyyteen eli kestoon.

Tutkimuksessa huomattiin, että tekonivelleikkauksen jälkeen synnytystapa oli useammin keisarinleikkaus. Leikattujen äitien vastasyntyneillä syntymäterveys on heikompaa, mutta lonkan tekonivelleikkaus ei lisää riskiä lapsen synnynnäisille epämuodostumille.

Lonkan tekonivelleikkaus on tehokas ja kustannusvaikuttava toimenpide, jota hyvien tulosten myötä tehdään yhä enemmän myös nuorille, hedelmällisessä iässä oleville potilaille.

– Aiempaa tietoa tekonivelleikattujen hedelmällisessä iässä olevien lisääntymisterveydestä on vähän. Tutkimuksissa ei ole havaittu tekonivelen vaikeuttavan synnytystä eikä synnytyksen myöskään heikentävän tekonivelen pysyvyyttä, eli aikaa, jonka tekonivel potilaalla kestää, kertoo Kuitunen.

Kuitunen väittelee Tampereen yliopistosta 13. joulukuuta.

Oletko lääkäri, hammaslääkäri, proviisori tai farmaseutti? Kirjautumalla saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.