Jyväskylän yliopisto perustaa Keski-Suomeen alueellisen sote-tiedon älykästä hyödyntämistä edistävän AI Hubin. Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta sai yli 600 000 euroa kliinisen ja biopankkidatan tekoälypohjaisten analyysimenetelmien kehittämiseen. Samalla Jyväskylän yliopisto tiivistää yhteistyötään Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnan kanssa yhteensä kahden miljoonan euron hankkeessa.

Keski-Suomen ja Pohjois-Savon alueelliset AI Hubit toimivat vuorovaikutuksessa keskenään ja edistävät näin suurempien ja monipuolisempien tietoaineistojen syntymistä. Tämä mahdollistaa tarkempien ja luotettavampien tekoälymallien kehittämisen sekä uuden tiedon tuottamisen sairauksien ennaltaehkäisemiseksi, hoitamiseksi ja kustannusvaikutusten optimoimiseksi. Keski-Suomen AI Hub tekee tiivistä yhteistyötä alueellisten toimijoiden, kuten keskussairaaloiden, biopankkien, eri sote-alan toimijoiden ja yritysten kanssa.

–AI Hubissa päästään edistämään Jyväskylän yliopiston aiemmissa tekoälyhankkeissa lupaaviksi todettuja terveys- ja hyvinvointisektorin sovelluskohteita. Lisäksi tehostetaan biopankkidatan käyttöä yhteistyössä Itä-Suomen ja Keski-Suomen biopankkien kanssa, mikä mahdollistaa luotettavampien tekoälymenetelmien kehittämisen ja uuden tiedon tuottamisen sairauksien ennaltaehkäisemiseksi, hoitamiseksi ja kustannusvaikutusten optimoimiseksi, listaa hankkeen projektipäällikkönä toimiva dosentti Sami Äyrämö tiedotteessa.

Hankkeessa keskitytään tunnistettuihin lupaaviin sovellusalueisiin, kuten hoitoprosessien tehostaminen, syövän hoito ja nivelrikon ehkäisy. Myös alueen yrityksiä aktivoidaan mukaan hyödyntämään tekoälyä ja laskennallisia menetelmiä omissa sote-alan liiketoimintaprosesseissa ja -tuotteissa. Tuloksena syntyy uusia laskennallisia päätöksenteon tukimalleja, tietoa kliinisen datan ja biopankkidatan potentiaalista tekoälymenetelmien kehittämisessä, uusia toimintamalleja eri datalähteiden hyödyntämiseen ja mahdollisuuksien mukaan avoimia tietokantoja yritysten ja tutkijoiden hyödynnettäväksi.

–Hanke osuu ajanjaksoon, jolloin eri maakunnissa valmistellaan uusia potilastietojärjestelmiä ja tekoälyn hyödyntämistä terveydenhuollon eri prosesseissa, toteaa hankkeen vastuullinen johtaja UNESCO-professori Pekka Neittaanmäki.

Hanketta rahoittavat Pirkanmaan liitto (Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitus, Vipuvoimaa EU:lta 2014–2020) sekä Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta.