Husin johtama kansainvälinen AICCELERATE-hanke on saanut 10 miljoonan euron EU-rahoituksen. Hankkeen tavoitteena on koneoppimista hyödyntäen rakentaa sairaalaympäristön erilaisiin tarpeisiin skaalautuva työkalu. Suomesta mukana on myös Oulun yliopisto.

Hankkeen tavoitteena on luoda sairaalan tietojärjestelmiin yhteensopiva tekoälyalusta, jonka avulla hallitaan leikkaussalien potilasvirtoja ja tuotetaan ratkaisuja kroonisesti sairaiden potilaiden älykkään hoitopolun rakentamiseen.

– Kutsumme tätä työkalua älysairaalan moottoriksi, kertoo hankkeen Oysin osuutta koordinoiva testaustoiminnan päällikkö Timo Alalääkkölä Oys TestLabista tiedotteessa.

Kehittämishanketta koordinoi Helsingin yliopistollinen sairaala. Terveydenhuollossa tunnistetun idean ympärille on koottu viidestä eurooppalaisesta yliopistosairaalasta, yhdestä yliopistosta ja kymmenestä teknologiayrityksestä koostuva konsortio, joka haki Euroopan Unionin Horizon2020-rahoitusta hankkeelleen. Yli 80 hakemuksen joukosta rahoitusta sai vain neljä, joista yksi oli AICCELERATE – A Smart Hospital Care Pathway Engine. Hanke käynnistyy vuoden 2021 alussa ja sen kesto on kolme vuotta.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun suomalaiset yliopistosairaalat valmistelivat laajan Suomesta koordinoidun EU-hankkeen yhteistyössä.

AICCELERATE-hankkeessa kehitettävää teknologiaa testataan kolmessa pilotissa, joista kerätään palautetta ja oppimiskokemusta skaalautuvan tekoälyn kehittämiseen.

Oysin johtamassa pilotissa pyritään tekoälyavusteisesti tehostamaan kiireettömien ja päivystyksellisten leikkausten suunnittelua niin, että leikkaussalien käyttö olisi optimaalista sekä potilaan että henkilökuntaresurssien näkökulmasta. Tekoälyn avulla voidaan suunnittelussa ottaa huomioon potilaskohtaiset riskitekijät mutta myös ennalta arvaamattomat muuttujat, jotka voivat vaikuttaa potilaan hoitopolkuun. Oulun vastuulla on myös älysairaalan tekoälyalustan toiminnallisen vaatimusmäärittelyn muodostaminen yhdessä hankkeen sairaalakumppaneiden kanssa.

Husin johtamassa pilotissa Terveyskylä-portaalin Parkinsonin taudin digihoitopolkuun yhdistetään potilaan voinnin ja oireiden etämonitorointia ja -analytiikkaa sekä lääkitysrobotiikkaa. Kroonisen sairauden seuranta siirtyy enemmän potilaan omaan elinympäristöön ja terveydenhuollon resursseja kohdennetaan niihin sairauden vaiheisiin, joissa tarvitaan sairaalassa oloa tai lääkärin tapaamista.

Kolmannessa pilotissa on tavoitteena kroonisesti sairaan lapsipotilaan hoitoketjun parantaminen siten, että hoitotapaamiset, palvelukontaktit eri asiantuntijoiden kanssa ja toimenpiteiden jälkeinen kotiutus toteutuisivat ajallisesti parhaalla tavalla.

AICCELERATE-hankkeen kulmakiviä ovat potilaan yksilöllisten tarpeiden huomion ottaminen hoitoa suunniteltaessa sekä näyttöön perustuva luottamus tekoälyä kohtaan.

– Haemme ainutlaatuista, aidosti älykästä sovellusta osaksi tulevaisuuden terveyspalvelujärjestelmää, jonka avulla on mahdollista tarjota alati lisääntyvään kysyntään entistä turvallisempaa, tehokkaampaa ja yksilöllisempää hoidon suunnittelua ja toteutusta, sanoo anestesiologian professori Janne Liisanantti Oysista.

– Haluamme luoda erilaisiin terveydenhuollon käyttöympäristöihin ja potilasryhmiin soveltuvan älykkään palvelun, joka kohdentaa resursseja tehokkaammin ja samalla parantaa potilaiden saamaa palvelua, hanketta koordinoiva kehittämispäällikkö Tuuli Pajunen Hus Tietohallinnosta kertoo.

AICCELERATE-konsortion muodostavat HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Oulun yliopistollinen sairaala, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù (Italia), Barcelona Children's Hospital (Espanja), University Hospital Università degli Studi di Padova (Italia), Erasmus University Rotterdam (Alankomaat), RTO Fundació Eurecat (Espanja), TICBioMed (ei-kaupallinen toimija, Espanja) sekä yritykset Chino (Italia), Symptoma (Itävalta), Nuromedia (Saksa), SRDC (Turkki), Evondos (Suomi), NeuroPath (Belgia), NEC Laboratories Europe (Saksa) ja Innofactor (Suomi).