LL Vilma Madekivi tarkasteli väitöskirjatutkimuksessaan, kuinka rintasyövän paikallista levinneisyyttä voidaan arvioida ilman laajoja kirurgisia toimenpiteitä.

Suuri osa suomalaisten naisten rintasyövistä todetaan varhaisessa vaiheessa, jolloin etäpesäkkeitä ei ole muodostunut muualle elimistöön, tai niitä havaitaan vain paikallisissa imusolmukkeissa. Madekiven väitöstutkimuksessa havaittiin, että rintasyöpäsolujen leviämistä kainalon imusolmukkeisiin voidaan ennustaa tekoälyn avulla. Tekoälyn menetelmin kehitetty ennustemalli pystyi tutkimuksessa erottamaan ne potilaat, joilla oli neljä tai useampia kainaloimusolmukkeiden etäpesäkkeitä.

Tekoälyä on aiemmin hyödynnetty muun muassa rintasyöpäkuvien tulkinnassa. Madekiven tutkimuksen perusteella tekoäly on varteenotettava menetelmä myös kainaloimusolmukkeiden etäpesäkkeitä ennustavien mallien kehittämisessä, sillä koneoppimisen avulla voidaan etsiä rintasyöpätekijöiden välisiä yhteyksiä monipuolisesti.

– Rintasyöpäkasvaimen käyttäytymisestä saadaan paljon tietoa jo ennen leikkausta, ja leikkauksen jälkeen tiedot vielä tarkentuvat patologian laboratoriossa. Näyttää siltä, että kasvaintietoja voidaan hyödyntää ennustamaan syövän leviämisastetta, Madekivi sanoo tiedotteessa.

Tutkimuksessa havaittiin myös, että rintasyöpäleikkausta edeltävä magneettikuvaus ei aina riitä havaitsemaan syövän leviämistä kainalon imusolmukkeisiin. Rintasyöpäkasvaimen koon arvioinnissa magneettikuvaus näyttää kuitenkin olevan mammografiaa ja ultraäänitutkimusta tarkempi kuvantamismenetelmä. Magneettikuvauksen käyttö paikallisen rintasyöpälevinneisyyden selvittelyssä voi olla erityisen hyödyllistä, kun potilaat valikoidaan kuvaukseen ennalta määrätyin kriteerein.

Kaiken kaikkiaan leikkausta edeltävät kajoamattomat tutkimukset sekä vähäisesti kajoavat neulatutkimukset ovat vahvistamassa asemaansa rintasyövän levinneisyysluokittelussa, kun säästävät leikkausmenetelmät ovat ensisijaisia suurelle osalle rintasyöpäpotilaista. Vakiintuneet säästävät menetelmät on todettu syövän uusiutumisriskin kannalta turvallisiksi.

Nykyisin kirurgista kainalotyhjennystä saatetaan suositella, jos herää epäily useista kainaloimusolmukkeiden etäpesäkkeistä. Aiemmin kainalotyhjennys oli rutiinitoimenpide kaikille, joilla havaittiin yksikin imusolmukkeen etäpesäke. Kainalotyhjennyksessä poistetaan suuri osa kainalon imusolmukkeista.

– Rintasyöpäkirurgia on muuttunut viime vuosina yhä säästävämmäksi, sillä laajojen leikkausten haittavaikutuksia halutaan välttää. Samalla on kenties menetetty tarkasti määritettyyn levinneisyysasteeseen liittyvää ennustearvoa, Madekivi sanoo.