Alkava dementia tai lievä kognitiivinen heikentymä voivat lisätä auto-onnettomuuden riskiä.

Lievällä kognitiivisella heikentymällä tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilöllä on muistioire tai oire muulla tiedonkäsittelyn osa-alueella, vaikka jokapäiväisistä toimista selviytyminen yhä sujuu eivätkö muistisairauden diagnostiset kriteerit täyty. Vähintään yhden tiedonkäsittelyn osa-alueen heikkeneminen on objektiivisesti todettu.

Columbian yliopiston tutkijat kertovat tähän liittyvästä tutkimuksestaan Geriatrics-julkaisussa. He ovat kehittäneet tekoälyalgoritmeja, jotka analysoivat Aging Drivers -tutkimukseen osallistuneen 2 977 henkilön ajokäyttäytymistä.

Ajamista seurattiin autoon asetetuilla antureilla elokuusta 2015 maaliskuuhun 2019. Tallennettujen tietojen perusteella tutkijat kehittivät 29 muuttujaa, jotka mittasivat kuljettajan ajokäyttäytymistä ja suorituskykyä.

Taustamuuttujina käytettiin lisäksi demografisia tekijöitä kuten kuljettajan ikää, sukupuolta, etnisyyttä ja koulutusta.

Pelkkiin ajomuuttujiin perustuvien mallien tarkkuus oli vain 66 prosenttia ja demografisten mallien tarkkuus vähemmän kuin 29 prosenttia, mutta molempien mallien yhdessä tuottama tarkkuus oli 88 prosenttia.

Muuttujia analysoitiin tilastollisesti tekoälyalgoritmien avulla.

Tutkijat havaitsivat, että erityisesti kuljettajan ikä, alle 24 kilometrin (15 mailin) ajomatkojen prosenttiosuus, etnisyys, edestakaisen matkan kesto ja äkkijarrutusten määrä ennustivat alkavaa dementia tai lievää kognitiivista heikentymää.

Kehitetyt algoritmit voivat tutkijoiden mukaan tarjota uudenlaisen työkalun lievän kognitiivisen heikentymän ja dementian varhaiseen havaitsemiseen ja hallintaan vanhemmilla kuljettajilla.

Lievän kognitiivisen heikentymis- ja dementiatapaukset (n = 64) todennettiin lääketieteellisistä rekisteritarkasteluista ja vuosittaisista haastatteluista.