Tampereen yliopistollinen sairaala on ottanut käyttöön tekoälyä soveltavan epilepsiapotilaan seurantajärjestelmän.

Järjestelmä tunnistaa ja seuraa epilepsiaa sairastavan yöaikaisia kohtauksia. Koneoppimiseen perustuva valvontalaite oppii tunnistamaan tavanomaisesta poikkeavan liikehdinnän seuraamalla tutkittavan yöaikaista toimintaa.

Käytännössä laite asennetaan tutkittavan sängyn viereen. Tarkka videokamera sekä syvyyssensoriin perustuva järjestelmä seuraavat esimerkiksi potilaan hengitystä ja liikkeitä. Tunnistus kehittyy laskennallisen algoritmin mukaan.

Kooste yöaikaisista kohtauksista menee automaattisesti hoitavalle henkilökunnalle.

Järjestelmä on kehitetty Tampereella ja se on ensimmäinen maailmassa.

Uuden tekoälyn avulla Taysissa vähennetään kalliiden video-EEG -seurantojen tarvetta, ja järjestelmä myös auttaa suuntaamaan hoitopäätöksiä. Kun yöaikaisten kohtausten määrästä ja laadusta saadaan tietoa, voidaan paremmin tarjota sopivia epilepsian hoitomuotoja.

Epilepsiapotilaan yöaikaisten kohtausten tunnistaminen ja seuranta on hankalaa, sillä nukkuva ihminen itse ei yleensä joko huomaa tai muista kohtauksia. Kohtauksiin ei välttämättä herää edes samassa huoneessa nukkuva läheinen.

Järjestelmällä voidaankin myös tukea potilaan kotona asumista, ja se vapauttaa läheisiä valvonnasta kotioloissa.