Mitä mobiilisovelluksella voi tehdä A-klinikan kehittämiskoordinaattori Hannu Sievänen?

– Mobiilisovelluksella viedään hoito asiakkaan arkeen. Previct koostuu asiakkaalle annettavasta älypuhelimesta, mobiilisovelluksesta ja alkometristä, jotka ovat yhteydessä työntekijän hoitoportaaliin. Sovelluksen kautta työntekijä voi seurata asiakkaan vointia ja raittiutta päivittäin. Palvelu mahdollistaa hoitosuunnitelmassa pysymisen tukemisen sekä oikea-aikaisen tuen tarjoamisen asiakkaalle.

Miten se estää retkahtamisen?

– Mobiilisovelluksen avulla saadaan tietoa asiakkaan käyttäytymisestä ja sen muutoksista muun muassa raittiusindeksin avulla. Sovellukseen liittyvän tekoälyn pohjana toimii digitaalinen biomarkkeri. Työntekijät voivat huomata retkahdusprosessin jo varhain mikä mahdollistaa ennakoivan väliintulon.

– Eräs työntekijämme onnistui sovelluksen avulla tunnistamaan asiakkaan heikentyvän tilanteen varhain ja tarjoamaan hänelle ennakoivaa tukea, minkä seurauksena vältyttiin vieroitushoitojaksolta.

Kuinka yleisesti laite on käytössä?

– Aloitimme lokakuussa pilotoida laitetta viidessä yksikössämme. Mukana on erilaisia palveluyksiköitämme ympäri maan. Sovellusta pilotointiin verkkoterapiassa sekä avohoidon yksiköissä.

Mitä kokemuksia käytöstä on?

– Kokemukset ovat pääsääntöisesti hyviä ja rohkaisevia. Sovellus on erittäin helppokäyttöinen, eikä se vie liikaa työntekijän aikaa. Joissain yksiköissä asiakkaiden löytäminen pilottiin oli aluksi työlästä.

Liittyykö käyttöön ennakkoluuloja?

– Osa pelkäsi lähteä mukaan, koska kokivat, että heitä kytätään. Kun he rohkenivat lähteä käyttäjiksi, niin he huomasivat, että kukaan ei kytännytkään. Moni koki, että laite tuki heidän vähentämispäätöstään.

Mitä kokemuksia työntekijöillä on?

– Se mahdollisti asiakkaan tilanteen seuraamisen tavalla, joka ei avohoidon työssä muuten onnistu. Sovellus mahdollisti myös yhteydenotot asiakkaaseen tavalla, mikä ei sisälly perinteiseen hoidolliseen kontaktiin.

Kenelle se annetaan?

– Sovellus sopii henkilöille, joilla on alkoholiin liittyviä haasteita. Se soveltuu myös alkoholinkäytön vähentäjille. Sovelluksen avulla voi saada myös tarkemman kuvan omasta alkoholin käytöstään.

– Erityisen hyvin tämä sopii työelämässä olevien tueksi. Sovelluksella voidaan auttaa kiireisessä elämäntilanteessa olevia henkilöitä intensiivisesti. Se mahdollistaa hyvin kiinteän hoitosuhteen ilman merkittävää vaikutusta vaativaan ja kiireiseen työ- ja perhe arkeen.

Voiko sen hankkia kuka tahansa muualta kuin A-klinikasta?

– Kyseessä on hoidon tukena toimiva työkalu, jolla ei ole tarkoitus korvata muuta hoitosuhdetta vaan tukea ja tehostaa sitä. Sovelluksen voi hankkia osana A-klinikan palveluita. Yksityishenkilöt voivat esimerkiksi hankkia sen lisäpalveluna verkkoterapian tai avohoidon rinnalle.