Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri pyrkii parantamaan aivoverenkiertohäiriöpotilaiden hoitoa parantamalla potilaiden taustatietojen ymmärrystä. Tarkoitus on uuden, tarkemman tiedon myötä kehittää niin hoitokäytäntöjä kuin sairaalan kirjausprosessejakin.

Tavoitteena on parantaa hoidon vaikuttavuutta.

Projekti on tehty yhteistyössä Tiedon kanssa.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtaja Seppo Ranta toteaa tiedotteessa, että sairaanhoitopiirissa kehitetään laajasti vaikuttavuuspohjaista terveydenhuoltoa. Projektissa kehitettyä tietopohjaa tullaan hyödyntämään tässä työssä.

- Aivoinfarktin hoitoprosessia on kehitetty ensihoidon, akuuttilääketieteen, neurologian ja radiologian yhteistyönä, ja tulokset ovat herättäneet kansainvälistäkin mielenkiintoa.

Keväällä 2019 käynnistyneessä projektissa luodaan syvällisempää ymmärrystä aivoinfarktipotilaiden elintavoista ja -ympäristöstä potilastietoja tutkimalla. Analyysiin tarvittavat tiedot ovat usein haudattuna potilaskertomuksiin, mutta niiden läpikäynti käsityönä on hidasta. Tässä avuksi tulee tekoäly.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin projektissa potilasdataa poimitaan Tiedon Lifecare-järjestelmästä Tiedon Intelligent Wellbeing -analytiikka-alustaa hyödyntäen.

Tekoäly käyttää luonnollisen tiedon prosessointia apuna paikantaakseen tekstistä nopeasti olennaiset taustatekijät, kuten kuinka moni potilaista tupakoi tai miten he asuvat.

Tekoälyn avulla tärkeää tietoa saadaan nopeasti tueksi hoitoa koskevaan päätöksentekoon.