VTT johtaa kansainvälistä Mad@Work-hanketta, jossa selvitetään tekoälyn mahdollisuuksia työuupumukseen johtavan kuormituksen varhaiseen tunnistamiseen. Samalla kehitetään uusia työkaluja työhyvinvoinnin tukemiseen.

Kuormituksen tunnistamiseen tarvitaan uusia ratkaisuja, jotta tilanteeseen voidaan puuttua ajoissa.

– Mad@Work -hankkeessa selvitämme tekoälyyn perustuvia menetelmiä työstressin tunnistamiseksi. Dataa tätä varten saadaan työympäristöön upotetuilla liiketunnistimilla ja ympäristön laatua mittaavilla antureilla, jotka seuraavat esimerkiksi muutoksia työntekijöiden liikehdinnässä ja työolosuhteissa. Kun dataa mallinnetaan algoritmien avulla, voidaan tunnistaa poikkeava käytös ja työntekijän stressitila, kertoo tiedotteessa erikoistutkija Johanna Kallio VTT:ltä.

– Kuormittuminen vaikuttaa myös digitaalisten laitteiden käyttöön, jota voidaan analysoida laitteeseen asennetulla ohjelmistolla. Stressitila ilmenee esimerkiksi epätyypillisenä näppäilyrytminä tai sovellusten käyttöaikana.

Työ- ja elinkeinoministeriön vuoden 2019 työolobarometrin mukaan henkisestä uupumuksesta kärsii joka kolmas työssä käyvistä. Uupumusta aiheuttaa pitkittynyt työstressi, jonka syyt voivat liittyä itse työhön ja sen sisältöön, negatiiviseen vuorovaikutukseen tai työympäristöön.

Etätyössä esimerkiksi kontaktien puute, etäpalaverikierre, huono ergonomia ja työympäristön häiriötekijät voivat lisätä kuormitusta.

Jatkuva mittaaminen on haasteellista erityisesti etätöissä, joten Työterveyslaitos ja VTT käynnistävät yhteispilotin paikkariippumattoman työhyvinvoinnin seurannasta.

Tunnistettu työkuormitus on myös tehtävä näkyväksi. VTT kehittää uuden sukupolven organisaatiobarometria, joka antaa tähän keinoja. Työhyvinvointia mitataan tyypillisesti kyselyillä 1-2 kertaa vuodessa, mutta uuden barometrin avulla sitä voidaan seurata jatkuvasti.

Tiedon pohjalta keinoja työkulttuurin ja yksilön työssä jaksamisen tukemiseksi voidaan tarjota oikeaan aikaan ja niiden vaikutuksia pystytään myös seuraamaan.

Uusia työkaluja hyvinvoinnin tukemiseen kehitetään hankkeessa yrityskumppaneiden kanssa. Hintsa Performance tuo hankkeelle vahvan osaamisen yksilön tukemiseen ja yrityskulttuurin kehittämiseen. Helvar, Martela ja UniqAir kehittävät ratkaisuja viihtyisään, tehokkaaseen ja terveelliseen sisäympäristöön. Granlund ja Haltian Empathic Building helpottavat puolestaan työympäristön kokonaishallintaa tarjoamalla alustoja, joille eri palvelut voidaan integroida.

Mad@Work-hankkeen kokonaisbudjetti on 10 M€, josta 7,3 M€ kohdistuu Suomessa tehtävään tutkimukseen ja tuotekehitykseen.

Mukana hankkeessa ovat Granlund Oy, Haltian Empathic Building Oy, Helvar Oy Ab, Hintsa Performance Oy, Martela Oyj, Nixu Oyj, UniqAir Oy, sekä Työterveyslaitos.

Lisäksi projektissa on konsortio Espanjasta ja Portugalista sekä partnereita Koreasta ja Itävallasta.