Ministeriöllä ei ole käytössään mitään työvelvollisuuteen liittyviä henkilötietoja, eikä työvelvollisuusrekisteriä ole normaalioloissa olemassa.

Näin kertoo työ- ja elinkeinoministeriön hallitusneuvos Jan Hjelt, joka haluaa avata tilannetta julkisuuteen nousseen keskustelun takia. Helsingin Sanomat uutisoi tiistaina ministeriön koonneen ”kaikessa hiljaisuudessa jopa yli 100 000 hoitajan rekisteriä”.

Jutun mukaan ministeriössä olisi luotu sovellus, jonka avulla töihin voidaan tarvittaessa velvoittaa terveydenhuoltoalan ammattilaisia. Erityisasiantuntija Ahti Avikainen totesi Helsingin Sanomille, että ”työvelvollisuusrekisteri on ainakin nopeasti otettavissa tarvittaessa käyttöön ja sovellustakin on jo testattu”.

Tehyn edunvalvontajohtaja Else-Mai Kirvesniemi ehti arvostella kovin sanoin Marinin hallitusta ja kertoi, että Tehy aikoo selvityttää, onko rekisteriasiassa mahdollisesti syyllistytty lainvastaiseen tekoon. Kirvesniemen mielestä uutisen perusteella vaikutti siltä, että viime keväänä aloitetun rekisterin luomista on jatkettu myös normaalioloissa, vaikka Tehyn mukaa laki ei sellaista mahdollista.

Hallitusneuvos Hjeltin mukaan ministeriö ei kuitenkaan ole kerännyt rekisteritietoja normaalioloissa, vaan valmistelu keskeytettiin. Asetus terveydenhuollon työvelvollisuudesta oli voimassa 26.3.–13.4.2020 koko Suomessa ja se perustui valmiuslakiin.

– Asetuksen voimassaoloaikana TEM valmisteli työvelvollisuusrekisterin perustamista ja siinä yhteydessä kerättiin tietoja eri rekistereistä valmiuslain nojalla. Kun työvelvollisuutta koskevan asetuksen voimassaolo päättyi, tämä valmistelu keskeytettiin eikä rekisteriä muodostunut, Hjelt kirjoittaa blogissaan.

Helsingin Sanomien kertoma luku yli 100 000 liittyy Hjeltin mukaan rekisterin valmisteluvaiheessa tehtyihin arvioihin.

– Valmistelun loppuvaiheessa todellisen luvun ajateltiin olevan lähempänä 30 000:ta. Rekisteriä ei kuitenkaan saatu valmiiksi asetuksen voimassaoloaikana ja kaikki rekisterin valmistelun yhteydessä kerätyt tiedot on poistettu 6.11.2020 lain ja palveluntarjoajan kanssa tehdyn sopimuksen perusteella, Hjelt kertoo.

Hallitusneuvoksen mukaan normaalioloissa TEM:n lakisääteinen tehtävä on ylläpitää työvelvollisuusrekisterin käyttöönottovalmiutta, mikä on TEM:n vastuulla olevaa normaalioloissa tapahtuvaa varautumista.

Uuden Suomen tietojen mukaan kyse on tietojärjestelmien ylläpitämisestä, ei varsinaisesta sovelluksesta, jolla voidaan tarkoittaa myös matkapuhelimiin ladattavia sovelluksia.

Keväällä haluttiin varmistaa työvoiman riittävyys asetuksella terveydenhuollon työvelvollisuudesta, jotta koronaviruspandemian mahdollisesti aiheuttama työvoimapula ei vaarantaisi ihmishenkiä.

– Työvelvollisuusasetuksen toimeenpano on viimesijainen keino turvata työvoiman riittävyys, eikä asetuksen mukaisiin toimiin ollut keväällä tarvetta ryhtyä.

Poikkeusoloissa TEM perustaa valmiuslaissa tarkoitetun työvelvollisuusrekisterin työvelvollisuuden täytäntöönpanoa ja työvoiman ohjausta varten, Hjelt kertoo. Rekisteriä käyttää poikkeusoloissa työvoimaviranomainen, käytännössä TE-toimistot.

Tehy viestittää Twitterissä olevansa tyytyväinen TEM:n selvitykseen rekisteriasiassa. Puheenjohtaja Millariikka Rytkönen toteaa, että uutisointi on ministeriön mukaan ollut harhaanjohtavaa ja TEM on pahoitellut sekaannusta.

Tehy kuitenkin paheksuu edelleen Tehy-lehden mukaan menettelytapaa, jolla rekisterin tietoja keväällä kerättiin viranomaisten käytössä olevista rekistereistä varmistamatta tietojen virheettömyyttä ennen niiden tallentamista.

Tehy ehti Kirvesniemen mukaan saada lukuisia yhteydenottoja harhaanjohtavan uutisoinnin jälkeen ja asia ehti kiehuttaa ja aiheuttaa pelkoa hoitohenkilöstön keskuudessa.

Tehy jatkaa edelleen arvostelua, jota se on jo aiemmin esittänyt hallituksen aikeista turvautua mahdollisesti valmiuslakiin. Ammattijärjestön mielestä hoitajille pitäisi pikemminkin maksaa joustamisesta koronalisää samaan tapaan kuin muualla Pohjoismaissa.

Hallitus on todennut, että valmiuslakiin turvautuminen on Suomessa mahdollista, jos koronatilanne äityy pahaksi, jotta terveydenhuollon kantokyky voidaan turvata. Juuri tähän liittyy asetus terveydenhuollon työvelvollisuudesta.