Heti diagnoosin yhteydessä aloitettava, oireettomuuteen tähtäävä tehokas yhdistelmälääkehoito ja tiivis seuranta ovat varhaisen nivelreuman hoidon kulmakivet.

Näin sanoo Turun yliopistossa väittelevä reumatologian ja sisätautien erikoislääkäri Laura Kuusalo. Hän selvitti väitöstutkimuksessaan intensiivisesti hoidetun nivelreuman hoitotuloksiin vaikuttavia tekijöitä.

–Tehokkaan hoidon myötä suurin osa potilaista saavuttaa remission ja nivelvaurioiden syntyminen voidaan estää. Aina hoito ei kuitenkaan tehoa. Väitöskirjatutkimuksessani pyrin selvittämään, mihin tehokkaan lääkehoidon lisäksi tulisi kiinnittää huomiota, jotta yhä useampi saavuttaisi nivelreumaan sairastuttuaan remission, Kuusalo toteaa tiedotteessa.

Kuusalon tutkimus osoitti, että lääkäreiden tarkka hoitosuunnitelman noudattaminen paransi hoitotuloksia. Tarkasti hoidetut potilaat saavuttivat viiden vuoden seurannassa oireettomuuden useammin ja tarvitsivat lääkitysmuutoksia harvemmin kuin potilaat, joiden hoidossa suunnitelmaa ei noudatettu tunnollisesti.

Myös kaikkien tulehtuneiden nivelten hoitaminen paikallisella glukokortikoidi-pistoksella osoittautui tärkeäksi.

Kuusalon väitöskirjatyö perustuu kliiniseen tutkimukseen, jossa potilaita hoidettiin erittäin intensiivisesti ja suurin osa saavutti oireettomuuden.

Kuusalon väitöskirja Factors associated with improved outcomes in intensively treated early rheumatoid arthritis tarkastetaan Turun yliopistossa perjantaina 12.1.2018.